จะอยู่ตรงนี้จนวันสุดท้าย (ja yoo dtrong nee jon wan sut taai)

Print


Click to play

This song is called "ja yoo dtrong nee jon wan sut taai" by Music A.B Normal for the Ost. hong sa-bat laai.

ความสัมพันธ์ ที่เกิด ใน วันที่ ผ่าน
kwaam sam-pan tee gert nai wan tee paan
ทำให้ ใจ ฉัน เปลี่ยนความคิด ใน วันวาน
tam hai jai chan bplian kwaam kit nai wan waan
ว่า จะ ไม่ รัก ว่า จะ ไม่ คิด ทุกอย่าง ก็ เปลี่ยนผัน
waa ja mai rak waa ja mai kit tuk yaang gor bplian pan
กลายเป็น ฉันรักเธอ ทั้ง ใจ
glaai bpen chan rak ter tang jai

* จากที่ ขอ ดู แลก็พอ ขอ แค่ ใกล้ เธอ มากกว่า ใคร
* jaak tee kor doo lae-gor-por kor kae glai ter maak gwaa krai
ใน วันนี้ ไม่พอ กับ ใจ ที่ต้องการ
nai wan nee mai por gap jai tee-dtong-gaan
จากที่ ขอ ดูแล แต่ ตัว อยาก เอา หัวใจ เธอ ฝาก ที่ ฉัน
jaak tee kor doo lae dtae dtua yaak ao hua jai ter faak tee chan
เธอ นั้น จะ ให้ กัน ได้ ไหม
ter nan ja hai gan dai mai

** จะ ขอ ยืน อยู่ ตรงนี้ ตราบที่ ฉัน หายใจ
** ja kor yeun yoo dtrong nee dtraap tee chan haai-jai
จะ ขอ ยืน อยู่ ตรงนี้ ดูแล เธอ เรื่อยไป
ja kor yeun yoo dtrong nee doo lae ter reuay bpai
ไม่ ให้ เธอ มี น้ำตา ไม่ว่า ปัญหา เข้ามา เท่าไหร่
mai hai ter mee naam dtaa mai waa bpan-haa kao maa tao rai
จะ รัก เธอ อยู่ ตรงนี้ ตราบที่ ฉัน หายใจ
ja rak ter yoo dtrong nee dtraap tee chan haai-jai
ชีวิต ฉัน ต่อจากนี้ ไม่อาจจะ รัก ใคร
chee-wit chan dtor jaak nee mai aat ja rak krai
ได้โปรด ให้ ฉัน ดูแล จะ อยู่ ตรงนี้ จน วันสุดท้าย
dai bproht hai chan doo lae ja yoo dtrong nee jon wan sut taai

ชีวิต เรา ที่ ผ่าน อะไร ด้วยกัน
chee-wit rao tee paan a-rai duay gan
ความคุ้นเคย มัน เกิด ใน หัวใจ ทุกวัน
kwaam kun koie man gert nai hua jai tuk wan
เธอ อาจ ไม่รู้ เธอ อาจ ไม่ คิด ทุกสิ่ง ใน วันนั้น
ter aat mai roo ter aat mai kit tuk sing nai wan nan
สั่ง ให้ ฉันรักเธอ ทั้ง ใจ
sang hai chan rak ter tang jai

( * ) , ( ** )

( ** )
 

Disclaimer

The Thai songs are here as samples. You can only listen to the songs while connected to the internet. There are NO mp3 downloads. If you like any of the songs that you have listened to, then we encourage you to buy the full albums from online stores such as ethaicd.com. On every page you will see a link to buy the song by clicking on the album cover.

Please support Thai musicians by not buying pirated material.

ติดตามอัพเดทล่าสุดที่ทวิตเตอร์

Singer Of The Month

Search

Latest Songs

Extra Menu