ด้วยความจริงใจ (duay kwaam jing jai)

Print


Click to play

This song is called "duay kwaam jing jai" by Abuse The Youth for the new single.

ด้วย ความจริงใจ ใน สิ่ง ที่ ฉันพูด มัน ออกไป จะ เนิ่นนาน เพียงไหน
duay kwaam jing jai nai sing tee chan poot man ok bpai  ja nern-naan piang nai
ทุก ทุก ความหมาย ยัง อยู่
tuk tuk  kwaam maai yang yoo
อาจ ดู ไม่ สวยงาม เหมือนดั่ง ดอกไม้
aat doo mai suay ngaam  meuan dang dok mai
สัมผัส เหมือนดัง บทเพลง รัก
sam-pat meuan dang bot playng rak
ที่ เธอ ฟัง ซ้ำ อาจ ทำให้ เธอ อ่อนแรง
tee ter fang sam aat tam hai ter on raeng

ด้วย ความจริงใจ  จุดหมาย ยัง ดู ห่างไกล
duay kwaam jing jai  jut maai yang doo haang
ด้วย ความจริงใจ  ก็ ยัง ไม่รู้ เมื่อไร
duay kwaam jing jai  gor yang mai roo meua-rai
ด้วย ความจริงใจ  จากนี้ เรา คง ต้อง ลำบาก
duay kwaam jing jai  jaak nee rao kong dtong lam-baak
ต้อง เดิน จน เช้า  ต้อง ทน เหน็บหนาว
dtong dern jon chao  dtong ton nep naao
ต้อง เจอ เพียง สิ่งกีดขวาง
dtong jer piang sing geet-kwaang

* บางที เธอ ฟัง แล้ว ไม่เข้าใจ  บางที มัน ทำให้ ดู โหดร้าย
* baang tee ter fang laew mai kao jai  baang tee man tam hai doo hoht raai
บางที่ ทำให้ เธอ มากมาย  แค่ อาจจะ ไม่มี คำว่า รัก
baang tee tam hai ter maak maai  kae aat ja mai mee kam waa rak
บางที มัน ยาก เกิน จะ พูด ไป  คง ไม่มีทาง ที่จะ เปลี่ยน ฉัน
baang tee man yaak gern ja poot bpai  kong mai mee taang tee ja bplian chan
มัน คงจะ ดี ถ้า เธอ ต้องการ  จะ ฟัง ทุกอย่าง
man kong ja dee taa ter dtong gaan  ja fang tuk yaang

ด้วย ความจริงใจ กับ สิ่ง ที่ ฉัน แสดงออก ไป
duay kwaam jing jai gap sing tee chan sa-daeng ok bpai
อาจ ไม่ เหมือนกับ ใคร  เธอ อาจ ไม่ คุ้น ไม่เคย  ด้วย ความจริงใจ
aat mai meuan gap krai  ter aat mai kun mai koie  duay kwaam jing jai
จากนี้ เธอ คง ไม่ ลำบาก กับ คน อย่าง ฉัน
jaak nee ter kong mai lam-baak gap kon yaang chan
กับ คำ เหล่านั้น กับ สิ่ง ที่ เรา เคย ฝัน
gap kam lao nan gap sing tee rao koie fan

ที่ เธอ ไม่เข้าใจ  บางที มัน ทำให้ ดู โหดร้าย
tee ter mai kao jai  baang tee man tam hai doo hoht raai
บางที่ ทำให้ เธอ มากมาย  แค่ อาจจะ ไม่มี คำว่า รัก
baang tee tam hai ter maak maai  kae aat ja mai mee kam waa rak
บางที มัน ยาก เกิน จะ พูด ไป  คง ไม่มีทาง ที่จะ เปลี่ยน ฉัน
baang tee man yaak gern ja poot bpai  kong mai mee taang tee ja bplian chan
มัน คงจะ ดี ถ้า เธอ ต้องการ  จะ ฟัง ทุกอย่าง
man kong ja dee taa ter dtong gaan  ja fang tuk yaang

ทาง ที่ เรา ก้าวเดิน  มัน คงจะ ยาก เกิน
taang tee rao gaao dern  man kong ja yaak gern
ทาง ที่ เรา แยกกัน  มัน คงจะ ดี
taang tee rao yaek gan  man kong ja dee
หาก เรา ลอง คิดทบทวน อีกครั้ง
haak rao long kit top tuan eek krang

( * )

ที่ เธอ ยัง ไม่ เข้าใจ  ไม่ คิด จะ ทำให้ เธอ เกลียด ฉัน
tee ter yang mai kao jai  mai kit ja tam hai ter gliat chan
ไม่เคย ต้องการจะ ทำร้าย กันที่ ทำ ไป นั้น ด้วย ความจริงใจ
mai koie dtong-gaan-ja tam raai gan tee tam bpai nan duay kwaam jing jai
 

Disclaimer

The Thai songs are here as samples. You can only listen to the songs while connected to the internet. There are NO mp3 downloads. If you like any of the songs that you have listened to, then we encourage you to buy the full albums from online stores such as ethaicd.com. On every page you will see a link to buy the song by clicking on the album cover.

Please support Thai musicians by not buying pirated material.

ติดตามอัพเดทล่าสุดที่ทวิตเตอร์

Singer Of The Month

Search

Latest Songs

Extra Menu