รักคนรอ (rak kon ror)

Print


Click to play

This song is called "rak kon ror" by Belle for the new single.

* รอ คนรัก รัก คน รอ ไม่ว่า จะ นาน จะ นาน เท่าไหร่
* ror kon rak rak kon ror mai waa ja naan ja naan tao rai
จะ กลับ มาหา หัวใจ ไม่ว่า จะ อยากจะ เย็น แค่ไหน
ja glap maa haa hua jai mai waa ja yaak ja yen kae nai
จะ กลับ มา เป็น หัวใจ เป็น ทุกสิ่ง
ja glap maa bpen hua jai bpen tuk sing
สัญญา ว่า ฉัน จะ รอ รอ คนรัก .. รัก คน รอ .. รอ คนรัก
san-yaa waa chan ja ror ror kon rak .. rak kon ror .. ror kon rak

รู้ว่า เธอ ต้อง ไป รู้ว่า ใจ ก็ เหงา
roo waa ter dtong bpai roo waa jai gor ngao
แต่ เมื่อ ทุก เช้า เคย มี เพียง เรา จะ ไม่มี กัน
dtae meua tuk chao koie mee piang rao ja mai mee gan
รู้ว่า ฉัน ต้อง ไป ไป แต่ กาย เท่านั้น
roo waa chan dtong bpai bpai dtae gaai tao nan
แต่ว่า ใจ ฉัน ก็ ยัง จะ อยู่ ดูแล ที่ เธอ
dtae waa jai chan gor yang ja yoo doo lae tee ter

** เธอ สำคัญ พอจะ รอ สำคัญ เกิน กว่า ใคร
** ter sam-kan por ja ror sam-kan gern gwaa krai
เธอ สำคัญ เกิน กว่า ใจ ไม่ว่า นาน เพียงใด
ter sam-kan gern gwaa jai mai waa naan piang dai

( * )

ถึงจะ นาน เท่าไหร่ ถึงจะ ไกล สุดฟ้า
teung ja naan tao rai teung ja sut faa
ใจ จะ ข้าม ฟ้า ข้าม วันเวลา ให้ มา เจอกัน
jai ja kaam faa kaam wan way-laa hai maa jer gan

( ** ) , ( * )

( * )

รัก คน รอ ..
rak kon ror ..

 

Disclaimer

The Thai songs are here as samples. You can only listen to the songs while connected to the internet. There are NO mp3 downloads. If you like any of the songs that you have listened to, then we encourage you to buy the full albums from online stores such as ethaicd.com. On every page you will see a link to buy the song by clicking on the album cover.

Please support Thai musicians by not buying pirated material.

ติดตามอัพเดทล่าสุดที่ทวิตเตอร์

Singer Of The Month

Search

Latest Songs

Extra Menu