แดนเนรมิต (daen nay-ra-mit)

Print


Click to play

This song is called "daen nay-ra-mit " by  Big Ass for the new single.

ฉัน ก็ รู้ตัวว่า เธอ ไม่ค่อย จะ มั่นใจ แต่ อย่า เพิ่ง คิดว่า อะไร ไม่ดี
chan gor roo dtua waa ter mai koi ja man-jai dtae yaa peung kit waa a-rai mai dee
ตรงที่ เรา ยืน มัน ยัง ไม่ สวย สัก เท่าไร
dtrong tee rao yeun man yang mai suay sak tao-rai
จะ พยายาม ให้ ยิ่งใหญ่ กว่า นี้
ja pa-yaa-yaam hai ying yai gwaa nee

* ไม่มี เวท มนต์ จะ เสก อะไร ให้ดี สัก อย่าง
* mai mee wayt mon ja sayk a-rai hai dee sak yaang
แต่ ขอ แค่ เธอ ยัง อยู่ ข้าง ข้าง คือ สิ่งสำคัญ
dtae kor kae ter yang yoo kaang kaang keu sing sam-kan
จะ ทำให้ รัก เรา เป็น ตำนาน จะ ทำให้ รัก เรา เป็น ดั่ง ฝัน
ja tam hai rak rao bpen dtam-naan ja tam hai rak rao bpen dang fan
ดินแดน ที่รกร้างว่างเปล่า จะ สร้าง ด้วยกัน
din daen tee rok raang waang bplao ja saang duay gan
แค่ ขอ เพียง ยัง มี เรา
kae kor piang yang mee rao

พร้อม ที่จะ ทน จะ เหนื่อย กว่า นี้ สัก เท่าไหร่
prom tee ja ton ja neuay gwaa nee sak tao rai
ขอบคุณ ที่ เธอ นั้น เข้าใจ ด้วยดี
kop kun tee ter nan kao jai duay dee
พร้อม ที่จะ ทำ เพื่อ คำว่า รัก ตลอดไป
prom tee ja tam peua kam waa rak dta-lot bpai
ตอบแทน ให้ เธอ ด้วย หัวใจ ดวง นี้
dtop taen hai ter duay hua jai duang nee

( * )

ไม่มี เวท มนต์ จะ เสก อะไร ให้ดี สัก อย่าง
mai mee wayt mon ja sayk a-rai hai dee sak yaang
แต่ ขอ แค่ เธอ ยัง อยู่ ข้าง ข้าง คือ สิ่งสำคัญ
dtae kor kae ter yang yoo kaang kaang keu sing sam-kan
จะ ทำให้ รัก เรา เป็น ตำนาน จะ ทำให้ รัก เรา เป็น ดั่ง ฝัน
ja tam hai rak rao bpen dtam-naan  ja tam hai rak rao bpen dang fan
ดินแดน ที่รกร้างว่างเปล่า จะ สร้าง ด้วยกัน พรุ่งนี้ ต้อง ดีกว่า เก่า
din daen tee rok raang waang bplao ja saang duay gan prung nee dtong dee gwaa gao
จะ ทำให้ รัก เรา เป็น ตำนาน จะ ทำให้ รัก เรา เป็น ดั่ง ฝัน
ja tam hai rak rao bpen dtam-naan ja tam hai rak rao bpen dang fan
ชีวิต ที่รกร้างว่างเปล่า จะ สร้าง ด้วยกัน
chee-wit tee rok raang waang bplao ja saang duay gan
จะ ยาก สัก เท่าไหร่ ก็ ไม่เป็นไร ก็ ขอ แค่ เรา มี เรา
ja yaak sak tao rai gor mai bpen rai gor kor kae rao mee rao
 

Disclaimer

The Thai songs are here as samples. You can only listen to the songs while connected to the internet. There are NO mp3 downloads. If you like any of the songs that you have listened to, then we encourage you to buy the full albums from online stores such as ethaicd.com. On every page you will see a link to buy the song by clicking on the album cover.

Please support Thai musicians by not buying pirated material.

ติดตามอัพเดทล่าสุดที่ทวิตเตอร์

Singer Of The Month

Search

Latest Songs

Extra Menu