1337 - จบไม่ลง (คนมีแผล) (jop mai long kon mee plae)

Print


Click to play

This song is called "jop mai long (kon mee plae)" from the album Anybody Hungry? by Black Vanilla.

Thanks to Samgan for doing the first draft of the translation of this Thai song. The Thai lyrics have been translated in order to help people who are learning the Thai language. Listening to Thai music is an excellent way to learn Thai.


ยังเข้าใจดี ว่าที่สุดแล้ว ไม่มีทางได้เธอคืนมา
yang kao jai dee  waa tee soot laew  mai mee taang daai ter keun maa
I also knew well that in the end there's no way to have you back.

คงไม่โทษดิน คงไม่โกธฟ้า ที่เสียเธอ
kong mai toht din  kong mai groht faa  tee sia ter
I probably won't blame heaven or earth for losing you.

แต่ที่มาบอก ทําตัวสับสน ยังมาเวียนวกวนให้พบและเจอ
dtae tee maa bok  tam dtua sap-son  yang maa wian wok-won hai pop lae jer
But as for my speech, my confused behavior, still hanging around for you to see,

ยังคิดถึงปนๆ พร่ำเพ้อ อย่าสนใจ..
yang kit teung bpon-bpon pram per  yaa son-jai..
still missing you, amixed with delirium, please don't be bothered about them.

 

ก็คือรักที่จริงจังและจริงใจ มันได้พังทลายลงไป
gor keu rak tee jing jang lae jing jai  man daai pang ta-laai long bpai
For that's a true and sincere love that has been crushed.

แค่ทุกๆ วันยังมีเธอในใจ ก็เลยยังวุ่นวายอย่างนี้
kae took-took wan yang mee ter nai jai  gor loie yang woon waai yaang nee
Just that everyday I still have you in my heart, and hence I'm still bothersome like this.

ยังเก็บเบอร์โทร ยังกดไปหา ก็ใจมันยังอ่อนแอ
yang gep ber toh  yang got bpai haa  gor jai man yang on ae
I still kept your phone number, still dial them to look for you, for my heart is still weak.

เธอคงไม่เข้าใจ คนมีแผล ที่เจ็บและยังไม่หายดี
ter kong mai kao jai  kon mee plae  tee jep lae yang mai haai dee
You probably won't understand, a person with a wound that's painful and still not healed.

ไม่ต้องกังวล ก็แค่คนเหงาที่ยังรอเธอตรงนี้
mai dtong gang-won  gor kae kon ngao tee yang ror ter dtrong nee
No need to worry for it's just a lonely person that's still waiting for you here.

ขอเธอไม่รำคาญ คนคนนี้
kor ter mai ram-kaan  kon kon nee
Beg that you're not annoyed with this person.

มันจบไม่ลงสักที คำว่ารักเธอ..คำว่ารักเธอ..
man jop mai long sak  tee kam waa rak ter..kam waa rak ter ..
It can't end at all for me, the phrase of loving you.. the phrase of loving you..

 

หรือต้องให้เธอ พูดใส่หน้าฉัน ด่าแรงๆ ซักวันถึงจะเข้าใจ
reu dtong hai ter  poot sai naa chan  daa raeng-raeng sak wan teung ja kao jai
Or must I let you bawl at me, scold me furiously someday before I would understand?

ก็ไม่รู้ต้องทำยังไง มันถึงหายดี
gor mai roo dtong tam yang ngai  man teung haai dee
For I don't know what should I do to recover from this.

ก็คือรักที่จริงจังและจริงใจ มันได้พังทลายลงไป
gor keu rak tee jing jang lae jing jai  man daai pang ta-laai long bpai
For that's a true and sincere love that has been crushed.

แค่ทุกๆ วันยังมีเธอในใจ ก็เลยยังวุ่นวายอย่างนี้
kae took-took wan yang mee ter nai jai  gor loie yang woon waai yaang nee
Just that everyday I still have you in my heart, and hence I'm still bothersome like this.

ยังเก็บเบอร์โทร ยังกดไปหา ก็ใจมันยังอ่อนแอ
yang gep ber toh  yang got bpai haa  gor jai man yang on ae
I still kept your phone number, still dial them to look for you, for my heart is still weak.

เธอคงไม่เข้าใจ คนมีแผล ที่เจ็บและยังไม่หายดี
ter kong mai kao jai  kon mee plae  tee jep lae yang mai haai dee
You probably won't understand, a person with a wound that's painful and still not healed.

ไม่ต้องกังวล ก็แค่คนเหงาที่ยังรอเธอตรงนี้
mai dtong gang-won  gor kae kon ngao tee yang ror ter dtrong nee
No need to worry for it's just a lonely person that's still waiting for you here.

ขอเธอไม่รำคาญ คนคนนี้
kor ter mai ram-kaan  kon kon nee
Beg that you're not annoyed with this person.

มันจบไม่ลงสักที คำว่ารักเธอ..คำว่ารักเธอ..
man jop mai long sak  tee kam waa rak ter..kam waa rak ter ..
It can't end at all for me, the phrase of loving you.. the phrase of loving you..

 

ไม่ต้องกังวล ก็แค่คนเหงา ที่ใจมัยยังอ่อนแอ
mai dtong gang-won  gor kae kon ngao  tee jai mai yang on ae
No need to worry for it's just a lonely person whose heart is still weak.

เธอคงไม่เข้าใจ คนมีแผล ที่เจ็บและยังไม่หายดี
ter kong mai kao jai  kon mee plae tee jep lae yang mai haai dee
You probably won't understand, a person with a wound that's painful and still not healed.

ยังมีเบอร์โทร ยังกดไปหา ยังรอที่เดิมตรงนี้
yang mee ber toh  yang got bpai haa  yang ror tee derm dtrong nee
I still have your phone number, still dial them to look for you, still waiting for you here as before.

ขอเธอไม่รำคาญ คนคนนี้
kor ter mai ram-kaan  kon kon nee
Beg that you're not annoyed with this person.

มันจบไม่ลงสักที คำว่ารักเธอ..คำว่ารัก....เธอ
man jop mai long sak tee  kam waa rak ter..kam waa rak....ter
It can't end at all for me, the phrase of loving you.. the phrase of loving you..

 

Disclaimer

The Thai songs are here as samples. You can only listen to the songs while connected to the internet. There are NO mp3 downloads. If you like any of the songs that you have listened to, then we encourage you to buy the full albums from online stores such as ethaicd.com. On every page you will see a link to buy the song by clicking on the album cover.

Please support Thai musicians by not buying pirated material.

ติดตามอัพเดทล่าสุดที่ทวิตเตอร์

Singer Of The Month

Search

Latest Songs

Extra Menu