ชีวิตเป็นของเรา (chee-wit bpen kong rao)

Print


Click to play

This song is called "chee-wit bpen kong rao" by Bodyslam  for the  single Nang Len Version .

คนเรา จะ มี พรุ่งนี้ ได้ อีก กี่ วัน เวลา มี เหลือ กัน เท่าไหร่
kon rao ja mee prung nee dai eek gee wan way-laa mee leua gan tao rai
คนเรา จะ มีลมหายใจ อีก กี่ ครั้ง ใคร จะ รู้
kon rao ja mee lom haai-jai eek gee krang krai ja roo
คนเรา ยัง มี สมอง ที่แตกต่าง กัน ยัง มี ความฝัน ได้ มากมาย
kon rao yang mee sa-mong tee-dtaek-dtaang gan yang mee kwaam fan dai maak maai
คนเรา ถ้า มีชีวิต แล้ว ไม่ได้ ใช้ คง น่า เสียดาย
kon rao taa mee chee-wit laew mai dai chai kong naa sia daai

ต้อง ขออภัย จริง จริง ที่ ฉัน ไม่ได้ ไป ด้วย
dtong kor a-pai jing jing tee chan mai dai bpai duay
กับ เส้นทาง ของใคร ที่ เขา คิดว่า ดี
gap sen taang kong krai tee kao kit waa dee
วันนี้ ไม่ได้ เดินตาม แต่ ฉัน ก็ เต็มที่ กับ เส้นทาง ของ ฉัน วันนี้
wan nee mai dai dern dtaam dtae chan gor dtem tee gap sen taang kong chan wan nee

* ชีวิต จะเป็น แบบ ไหน คง ต้อง เลือก เอา
* chee-wit ja bpen baep nai kong dtong leuak ao
ก็ ตัว ของ เรา ก็ ใจ ของใคร ของ มัน
gor dtua kong rao gor jai kong krai kong man
ชีวิต ที่ เป็น แบบนี้ คง ไม่ว่ากัน ก็ ชีวิต มัน เป็นของ เรา
chee-wit tee bpen baep nee kong mai waa gan gor chee-wit man bpen kong rao

คนเรา จะ มี พรุ่งนี้ ได้ อีก กี่ วัน เวลา มี เหลือ กัน เท่าไหร่
kon rao ja mee prung nee dai eek gee wan way-laa mee leua gan tao rai
คนเรา จะ มีลมหายใจ อีก กี่ ครั้ง ยัง ไม่รู้ เลย
kon rao ja mee lom haai-jai eek gee krang yang mai roo loie
ให้ คิด ให้ ที่ ทำตาม ใคร ก็ รู้ว่า คง ดี แน่
hai kit hai tee tam dtaam krai gor roo waa kong dee nae
แต่ เกิด มา ทั้งที ต้อง ทำ ที่ ใจ อยาก
dtae gert maa tang tee dtong tam tee jai yaak
ชีวิต ที่ เป็นตัว เอง ก็ รู้ว่า มัน ยาก แต่ มัน ต้อง ขอลอง สักครั้ง
chee-wit tee bpen dtua ayng gor roo waa man yaak dtae man dtong kor long sak krang

( * )

โอ ..
oh ..

( * )

โอ .. มัน ต้อง เลือก เอา ก็ ตัว ของ เรา ก็ ใจ ของใคร ของ มัน
oh .. man dtong leuak ao gor dtua kong rao gor jai kong krai kong man
ชีวิต ที่ เป็น แบบนี้ คง ไม่ว่ากัน ก็ ชีวิต มัน เป็นของ เรา
chee-wit tee bpen baep nee kong mai waa gan gor chee-wit man bpen kong rao
ของ เรา ก็ ชีวิต มัน เป็นของ เรา .. เฮ
kong rao gor chee-wit man bpen kong rao .. hay

ชีวิต จะเป็น แบบ ไหน คง ต้อง เลือก เอา
chee-wit ja bpen baep nai kong dtong leuak ao
ก็ ตัว ของ เรา ก็ ใจ ของใคร ของ มัน
gor dtua kong rao gor jai kong krai kong man
ชีวิต ที่ เป็น แบบนี้ คง ไม่ว่ากัน ก็ ชีวิต มัน เป็นของ เรา โว
chee-wit tee bpen baep nee kong mai waa gan gor chee-wit man bpen kong rao woh

 

Disclaimer

The Thai songs are here as samples. You can only listen to the songs while connected to the internet. There are NO mp3 downloads. If you like any of the songs that you have listened to, then we encourage you to buy the full albums from online stores such as ethaicd.com. On every page you will see a link to buy the song by clicking on the album cover.

Please support Thai musicians by not buying pirated material.

ติดตามอัพเดทล่าสุดที่ทวิตเตอร์

Singer Of The Month

Search

Latest Songs

Extra Menu