1364 - ชุดแดง (chut daeng)

Print


Click to play

This song is called "chut daeng" from the album The Famous Five: A Tribute to Hydra by Dunk Punkorn.

Thanks to Tahmnong for doing the first draft of the translation of this Thai song. The Thai lyrics have been translated in order to help people who are learning the Thai language. Listening to Thai music is an excellent way to learn Thai.


เก่าเก่า เข้าร้านเดิม
gao-gao  kao-raan-derm
Like always, I enter the same club.

หมดปัญญาจะไปที่ไหน ใช้ร้านเดิม
mot bpan-yaa ja bpai tee nai  chai raan derm
I have nowhere else to go, I go to the same place.

กลับเหอะเสียเวลา เท่าที่เห็นก็เหมือนทุกที ที่เคยมา
glap huh sia way-laa  tao tee hen gor meuan tuk tee  tee koie maa
Let’s go back, it's a waste of time, everything I see seems just as it once did.


ก็แสงไฟยังสีเดิม วนมาพบจนเราเวียนหัว
gor saeng fai yang see derm  won maa pop jon rao wian hua
The lights are still the same color, whirling around until we’re dizzy.

ดนตรีบรรเลงฉันทายได้ชัวร์ ก็เพลงมันซ้ำกันทุกวันทั้งปี
don-dtree ban-layng chan taai dai chua  gor pleng man sam gan tuk wan tang bpee
The music playing, I can guess it right for sure, it's the same song every day, every year.


ฉันคงต้องไปพักผ่อน มันคิดถึงที่นอน อยากนอนดูนิยายมันกว่า
chan kong dtong bpai pak pon  man kit teung tee non  yaak non doo ni-yaai man gwaa
I probably should rest, I miss my bed, I want to sleep, watching a TV drama is more exciting.

ขอลาจากไปเสียที ไม่เห็นมันจะดี ร้านนี้เซง
kor laa jaak bpai sia-tee  mai hen man ja dee  raan nee seng
I want to say good-bye, I don’t see how it could be good, this boring place.


เฮ้ หยุดก่อน เอ๊ะนั้นใคร
hay  yut gon  e nan krai
Whoa! Who’s that??

อยู่ตั้งนานไม่เคยเห็นเขาคือใคร
yoo dtang naan mai koie hen kao keu krai
I’ve been here for so long and I’ve never seen someone like her!

หลีกหน่อย ขอเดินตาม เปลี่ยนใจแล้วไม่คิดจะลาขอดูก่อน
leek noi  kor dern dtaam  bplian jai laew mai kit ja laa kor doo gon
Get outta my way! I’m gonna walk over, I changed my mind and now I don’t think I’ll say good-bye, I wanna look first.


ก็ชุดแดงเธอสวมใส่ เปลี่ยนแปลงคืนนี้ให้กลายสดใส
gor chut daeng ter suam sai  bplian bplaeng keun nee hai glaai sot sai
The red dress she's wearing changed this night into something bright.

ดนตรีบรรเลง เคล้าดวงไฟ ก็กลายเป็นซึ้งตรึงใจเราทุกเพลง
don-dtree ban-leng  klao duang fai  gor glaai bpen seung dtreung jai rao tuk pleng
The music playing, all the lights, it starts pulling at my heart with every song.


ชุดแดงเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง จะขอขอท้าวคาง เหม่อมองเธอทั้งคืนยังได้
chut daeng bplian bplaeng tuk yaang  ja kor kor taao-kaang  mer mong ter tang keun yang dai
Miss Red Dress, she changed everything, I will just rest my chin on my hand so that I can stare at her all night like this.

ชุดแดงหากเธอยิ้มมา คืนนี้คงมีค่า ฉันขอวอน
chut daeng haak ter yim maa  keun nee kong mee kaa  chan kor won
Miss Red Dress, if she’d smile at me, today might be worth something, I’m begging.

(Interlude)

ชุดแดงเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง จะขอขอท้าวคาง เหม่อมองเธอทั้งคืนยังได้
chut daeng bplian bplaeng tuk yaang  ja kor kor taao-kaang  mer mong ter tang keun yang dai
Miss Red Dress, she changed everything, I will just rest my chin on my hand so that I can stare at her all night like this.

ชุดแดงหากเธอยิ้มมา คืนนี้คงมีค่า ฉันขอวอน
chut daeng haak ter yim maa  keun nee kong mee kaa  chan kor won
Miss Red Dress, if she’d smile at me, today might be worth something, I’m begging.

 

ชุดแดงเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง จะขอขอท้าวคาง เหม่อมองเธอทั้งคืนยังได้
chut daeng bplian bplaeng tuk yaang  ja kor kor taao-kaang  mer mong ter tang keun yang dai
Miss Red Dress, she changed everything, I will just rest my chin on my hand so that I can stare at her all night like this.

ชุดแดงหากเธอยิ้มมา คืนนี้คงมีค่า ฉันขอวอน
chut daeng haak ter yim maa  keun nee kong mee kaa  chan kor won
Miss Red Dress, if she’d smile at me, today might be worth something, I’m begging.

 

ชุดแดงเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง จะขอขอท้าวคาง เหม่อมองเธอทั้งคืนยังได้
chut daeng bplian bplaeng tuk yaang  ja kor kor taao-kaang  mer mong ter tang keun yang dai
Miss Red Dress, she changed everything, I will just rest my chin on my hand so that I can stare at her all night like this.

ชุดแดงหากเธอยิ้มมา คืนนี้คงมีค่า ฉันขอวอน
chut daeng haak ter yim maa  keun nee kong mee kaa  chan kor won
Miss Red Dress, if she’d smile at me, today might be worth something, I’m begging.

ชุดแดงเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง
chut daeng bplian bplaeng tuk yaang
Miss Red Dress, she changed everything.

 

Disclaimer

The Thai songs are here as samples. You can only listen to the songs while connected to the internet. There are NO mp3 downloads. If you like any of the songs that you have listened to, then we encourage you to buy the full albums from online stores such as ethaicd.com. On every page you will see a link to buy the song by clicking on the album cover.

Please support Thai musicians by not buying pirated material.

ติดตามอัพเดทล่าสุดที่ทวิตเตอร์

Singer Of The Month

Search

Latest Songs

Extra Menu