1331 - เศษส่วน (set suan)

Print


Click to play

This song is called "set suan" from the album Electric Ballroom by Getsunova.

Thanks to jas_dekdee for doing the first draft of the translation of this Thai song. The Thai lyrics have been translated in order to help people who are learning the Thai language. Listening to Thai music is an excellent way to learn Thai.


เพียง... ได้มีเธอ ไม่สนใคร คนอื่นแล้ว
piang... daai mee ter  mai-son krai  kon eun laew
Just... having you only, not interested with anyone anymore.

ขอ... แค่มีเธอ อยู่ในใจ ก็พอแล้ว
kor... kae mee ter  yoo nai jai  gor por laew
I ask...just to have you, in my heart, it's enough.

 

ก็เพราะทุกความรู้สึกของฉันมีแค่เพียงเธอ
gor pror took kwaam roo-seuk kong chan mee kae piang ter
Because every feeling I have, consist of only how I feel for you.

ไม่ว่ายังไงฉันก็ยอม ถึงแม้ยังไงไม่ต่อรอง
mai waa yang ngai chan gor yom  teung mae yang ngai mai dtor rong
No matter what, I'm willing to give, no matter what happens, I won't complain.

ก็เพราะทำได้ทุกอย่าง จะต้องทนซักเท่าไหร่
gor pror tam daai took yaang  ja dtong ton sak tao-rai
Because I can do everything, however much I have to endure.

ไม่ว่ายังไงฉันก็ยอม ถึงผลตอบแทนเป็นแค่
mai waa yang ngai chan gor yom  teung pon dtop taen bpen kae
No matter what, I'm willing to give, even if the result I'll get is just...

เศษส่วนแห่งความรัก ที่เธอแบ่งมาให้ฉัน
set suan haeng kwaam rak  tee ter baeng maa hai chan
A fraction of your love that you share with me.

ยังคงคิดดีใจ ถึงรู้ว่าไม่เต็ม
yang kong kit dee jai  teung roo waa mai dtem
I'm still glad even though it's not your whole heart.

เศษส่วนแห่งความรัก ที่เธอมอบมาให้ฉัน
set suan haeng kwaam rak  tee ter mop maa hai chan
A fraction of your love that you present to me.

แม้เธอไม่คิดไกล ก็รักเธออยู่ดี
mae ter mai kit glai  gor rak ter yoo dee
Even though you've never thought that far, I still love you the same.

เท่านี้ฉันพอใจ อยู่กับรักที่ไม่เต็ม
tao nee chan por jai  yoo gap rak tee mai dtem
I'm contented with this much, with a love that's not whole.

 

รู้... ว่าฉันเองไม่สำคัญ ขนาดนั้น
roo... waa chan eng mai sam-kan  ka-naat nan
I know... that I'm not that significant.

ฉัน... ขอแค่เพียง เป็นหนึ่งในนั้น ก็พอแล้ว
chan... kor kae piang  bpen neung nai nan  gor por laew
I...just ask only to be one of them, that's enough.

 

ก็เพราะทุกความรู้สึกของฉันมีแค่เพียงเธอ
gor pror took kwaam roo-seuk kong chan mee kae piang ter
Because every feeling I have, consist of only how I feel for you.

ไม่ว่ายังไงฉันก็ยอม ถึงผลตอบแทนเป็นแค่
mai waa yang ngai chan gor yom  teung pon dtop taen bpen kae
No matter what, I'm willing to give, even if the result I'll get is just...

เศษส่วนแห่งความรัก ที่เธอแบ่งมาให้ฉัน
set suan haeng kwaam rak  tee ter baeng maa hai chan
A fraction of your love that you share with me.

ยังคงคิดดีใจ ถึงรู้ว่าไม่เต็ม
yang kong kit dee jai  teung roo waa mai dtem
I'm still glad even though it's not your whole heart.

เศษส่วนแห่งความรัก ที่เธอมอบมาให้ฉัน
set suan haeng kwaam rak  tee ter mop maa hai chan
A fraction of your love that you present to me.

แม้เธอไม่คิดไกล ก็รักเธออยู่ดี
mae ter mai kit glai  gor rak ter yoo dee
Even though you've never thought that far, I still love you the same.

เท่านี้ฉันพอใจ อยู่กับรักที่ไม่เต็ม
tao nee chan por jai  yoo gap rak tee mai dtem
I'm contented with this much, with a love that's not whole.

(Interlude)

ก็เพราะทุกความรู้สึกของฉันมีแค่เพียงเธอ
gor pror took kwaam roo-seuk kong chan mee kae piang ter
Because every feeling I have, consist of only how I feel for you.

ไม่ว่ายังไงฉันก็ยอม ถึงแม้ยังไงไม่ต่อรอง
mai waa yang ngai chan gor yom  teung mae yang ngai mai dtor rong
No matter what, I'm willing to give, no matter what happens, I won't complain.

ก็เพราะทำได้ทุกอย่าง จะต้องทนซักเท่าไหร่
gor pror tam daai took yaang  ja dtong ton sak tao-rai
Because I can do everything, however much I have to endure.

ไม่ว่ายังไงฉันก็ยอม ถึงผลตอบแทนเป็นแค่
mai waa yang ngai chan gor yom  teung pon dtop taen bpen kae
No matter what, I'm willing to give, even if the result I'll get is just...

เศษส่วนแห่งความรัก ที่เธอแบ่งมาให้ฉัน
set suan haeng kwaam rak  tee ter baeng maa hai chan
A fraction of your love that you share with me.

ยังคงคิดดีใจ ถึงรู้ว่าไม่เต็ม
yang kong kit dee jai  teung roo waa mai dtem
I'm still glad even though it's not your whole heart.

เศษส่วนแห่งความรัก ที่เธอมอบมาให้ฉัน
set suan haeng kwaam rak  tee ter mop maa hai chan
A fraction of your love that you present to me.

แม้เธอไม่คิดไกล ก็รักเธออยู่ดี
mae ter mai kit glai  gor rak ter yoo dee
Even though you've never thought that far, I still love you the same.

เท่านี้ฉันพอใจ อยู่กับรักที่ไม่เต็ม
tao nee chan por jai  yoo gap rak tee mai dtem
I'm contented with this much, with a love that's not whole.

 

เศษส่วนแห่งความรัก ที่เธอแบ่งมาให้ฉัน
set suan haeng kwaam rak  tee ter baeng maa hai chan
A fraction of your love that you share with me.

ยังคงคิดดีใจ ถึงรู้ว่าไม่เต็ม
yang kong kit dee jai  teung roo waa mai dtem
I'm still glad even though it's not your whole heart.

เศษส่วนแห่งความรัก ที่เธอมอบมาให้ฉัน
set suan haeng kwaam rak  tee ter mop maa hai chan
A fraction of your love that you present to me.

แม้เธอไม่คิดไกล ก็รักเธออยู่ดี
mae ter mai kit glai  gor rak ter yoo dee
Even though you've never thought that far, I still love you the same.

เท่านี้ฉันพอใจ อยู่กับรักที่ไม่เต็ม
tao nee chan por jai  yoo gap rak tee mai dtem
I'm contented with this much, with a love that's not whole.

เท่านี้ฉันพอใจ..
tao nee chan por jai..
I'm contented with this much,

เท่านี้ฉันพอใจ..
tao nee chan por jai..
I'm contented with this much,

อยู่กับรักที่ไม่เต็ม..
yoo gap rak tee mai dtem..
with a love that's not whole.

 

Disclaimer

The Thai songs are here as samples. You can only listen to the songs while connected to the internet. There are NO mp3 downloads. If you like any of the songs that you have listened to, then we encourage you to buy the full albums from online stores such as ethaicd.com. On every page you will see a link to buy the song by clicking on the album cover.

Please support Thai musicians by not buying pirated material.

ติดตามอัพเดทล่าสุดที่ทวิตเตอร์

Singer Of The Month

Search

Latest Songs

Extra Menu