ไกลแค่ไหนคือใกล้ (glai kae nai keu glai)

Print


Click to play

This song is called "glai kae nai keu glai" by Getsunova for the new single.

พยายาม จะ ทำ วิธี ต่าง ต่าง ให้ เธอ นั้น รัก ฉัน
pa-yaa-yaam ja tam wi-tee dtaang dtaang hai ter nan rak chan
พยายาม ทุกวัน มอบให้ ทุกอย่าง ที่ เธอ ต้องการ
pa-yaa-yaam tuk wan mop hai tuk yaang tee ter dtong gaan
เหมือน เดิน บน สะพาน ที่ มี ปลายทาง คือ ใจ ของเธอ
meuan dern bon sa-paan tee mee bplaai taang keu jai kong ter
ยังคง คิด และ หวัง จะ นำ เอา รักแท้ นี้ ไป ให้
yang kong kit lae wang ja nam ao rak tae nee bpai hai

แต่ ทำไม เดิน มา เนิ่นนาน ไม่ ถึง ซักที
dtae tam-mai dern maa nern-naan mai teung sak tee
แต่ ทำไม มองดู เส้นทาง เหมือน ยาว ออกไป
dtae tam-mai mong doo sen taang meuan yaao ok bpai
อยากรู้ ว่า ฉัน ต้อง ทำ ตัวอย่าง ไร
yaak roo waa chan dtong tam dtua yaang rai

* อีก ไกล แค่ไหน จนกว่า ฉัน จะ ใกล้ บอก ที
* eek kae nai jon gwaa chan ja glai bok tee
อีก ไกล แค่ไหน จนกว่า เธอ จะ รัก ฉัน เสียที
eek kae nai jon gwaa ter ja rak chan sia-tee
มี ทางใด ที่ อาจ ทำให้ เธอ สนใจ ได้โปรด
mee taang dai tee aat tam hai ter son jai dai bproht
บอก กับ ฉัน ให้รู้ ที ว่า สุดท้าย แล้ว ฉัน ยัง มีความหมาย
bok gap chan hai roo tee waa sut taai laew chan yang mee kwaam maai
( มีความหมาย )
( mee kwaam maai )

ยัง ไม่ คิด ยอมแพ้ ฉัน เพียงแต่ อ้อน ล้า ก็ เท่านั้น
yang mai kit yom pae chan piang dtae on laa gor tao nan
ภายในใจ ยังคง รัก เธอ เหมือนเดิม ไม่เคย เปลี่ยน
paai nai jai yang kong rak ter meuan derm mai koie bplian
คงจะ ดี ไม่น้อย ถ้า เธอ บอก ให้ ฉัน ได้รับ รู้
kong ja dee mai noi taa ter bok hai chan dai rap roo
ความในใจ ของเธอ เหตุผล ต่าง ต่าง ที่ ยัง ซ่อน ไว้
kwaam nai jai kong ter hayt pon dtaang dtaang tee yang son wai

ว่า ทำไม เดิน มา เนิ่นนาน ไม่ ถึง ซักที
waa tam-mai dern maa nern-naan mai teung sak tee
แต่ ทำไม มองดู เส้นทาง เหมือน ยาว ออกไป
dtae tam-mai mong doo sen taang meuan yaao ok bpai
อยากรู้ ว่า ฉัน ต้อง ทำ ตัวอย่าง ไร
yaak roo waa chan dtong tam dtua yaang rai

( * )

( * )


อีก ไกล แค่ไหน จนกว่า ฉัน จะ ใกล้
eek kae nai jon gwaa chan ja glai
อีก ไกล แค่ไหน จนกว่า เธอ จะ รัก ฉัน
eek kae nai jon gwaa ter ja rak chan
มี ทางใด ที่ อาจ ทำให้ เธอ สนใจ ได้โปรด
mee taang dai tee aat tam hai ter son jai dai bproht
บอก กับ ฉัน ให้รู้ ที ว่า สุดท้าย แล้ว ฉัน ยัง มีความหมาย
bok gap chan hai roo tee waa sut taai laew chan yang mee kwaam maai

มีความหมาย
mee kwaam maai
 

Disclaimer

The Thai songs are here as samples. You can only listen to the songs while connected to the internet. There are NO mp3 downloads. If you like any of the songs that you have listened to, then we encourage you to buy the full albums from online stores such as ethaicd.com. On every page you will see a link to buy the song by clicking on the album cover.

Please support Thai musicians by not buying pirated material.

ติดตามอัพเดทล่าสุดที่ทวิตเตอร์

Singer Of The Month

Search

Latest Songs

Extra Menu