ฟ้าฝนคนเหงา (faa fon kon ngao)

Print


Click to play

This song is acoustic version called "faa fon kon ngao" by Kritt Pannana for the new single.

ฟ้า .. ใน คืน เหงา ไม่มี ดาว มี เพียง เรา ที่ มัน เหงาใจ
faa .. nai keun ngao mai mee daao mee piang rao tee man ngao jai
จากกัน วันนั้น มัน ช่าง ห่าง ไกล
jaak gan wan nan man chaang haang
เธอ จะ คิดถึง ฉัน ไหม ในใจ เธอ
ter ja kit teung chan mai nai jai ter

ฝน .. หล่น เป็น สาย ไม่มี คน เคย เคียง กาย มัน ยิ่ง หนาวใจ
fon .. lon bpen saai  mai mee kon koie kiang gaai man ying naao jai
รัก เธอ เท่าไหร่ เปรียบกับ ฝน ที่ มากมาย ยัง ไม่ พอ
rak ter tao rai  bpriap gap fon tee maak maai yang mai por

* มีแต่ ฟ้า ฝน และ เพียง คน เหงา
* mee dtae faa fon lae piang kon ngao
ค่ำคืน ปวดร้าว ที่ ไม่เหลือใคร
kam keun bpuat raao tee mai leua-krai
ไม่มี คน คอย เคียง ใกล้  ก็ เธอ เคย เคียงข้าง
mai mee kon koi kiang glai  gor ter koie kiang kaang
อยู่กับ คืน ที่ อ้างว้าง แทบขาดใจ ไม่มี ใครสักคน
yoo gap keun tee aang waang taep kaat jai mai mee krai sak kon

ฟ้า .. หรือว่า ฝน ทำให้ คน ที่ เดียวดาย ยิ่ง ต้อง เหงาใจ
faa .. reu waa fon  tam hai kon tee dieow daai ying dtong ngao jai
อาจเป็น เพราะ ฉัน ที่ มัน อ่อนไหว
aat bpen pror chan tee man on wai
และ ในใจ ยัง คิดถึง เธอ ทุกวัน
lae nai jai yang kit teung ter tuk wan

( * )

อาจเป็น เพราะ ฉัน ที่ มัน อ่อนไหว
aat bpen pror chan tee man on wai
และ ในใจ ยัง คิดถึง เธอ ทุกวัน
lae nai jai yang kit teung ter tuk wan

ฝน ซา  ฟ้าใหม่  อาจ ไม่ เหงา ไม่ เดียวดาย อย่าง ที่ เป็น
fon saa  faa mai  aat mai ngao mai dieow daai yaang tee bpen

 

Disclaimer

The Thai songs are here as samples. You can only listen to the songs while connected to the internet. There are NO mp3 downloads. If you like any of the songs that you have listened to, then we encourage you to buy the full albums from online stores such as ethaicd.com. On every page you will see a link to buy the song by clicking on the album cover.

Please support Thai musicians by not buying pirated material.

ติดตามอัพเดทล่าสุดที่ทวิตเตอร์

Singer Of The Month

Search

Latest Songs

Extra Menu