Loso
โลโซ
พันธ์ทิพย์

"Pantip"
"Pantip"

to Mike for doing the first draft of the translation of this Thai song. The Thai lyrics have been translated in order to help people who are learning the Thai language. Listening to Thai music is an excellent way to learn Thai. You can buy Thai books, dictionaries and computer software for learning Thai at thaihypermarket.com. When you next visit Thailand, you will hopefully be able to speak Thai and therefore enjoy your holiday more!

Print Lyrics
Vocabulary

Visit the Loso archives for other songs in English and to write a comment.

If you are interested in visiting Thailand as a tourist (for example the beaches, Buddhist temples, elephant riding, shopping and wonderful Thai culture) then be sure to check out our many web sites in the Paknam Web Network. These include guidebooks for Bangkok and all 76 provinces: maps, hotels, pictures and highlights. We also have lots of information about Thai culture, Buddhism, Thai food, Thai language etc. Basically, just about everything to do with Thailand! The network receives over 20,000 visitors every day. We also have chat rooms, forums and blogs!

This song is called "Pantip" (Pantip) from the album ปกแดง.

TALKING DICTIONARY: Click here to review new words from this song with sound clips.


ก็ว่าจะชวนเธอไปดูหนัง และว่าจะชวนเธอไปกินข้าว
gor wa ja chuan ter bai doo nung lae wa ja chuan ter bai gin kao
I'll invite you
to go and watch a movie, invite you to go and have a meal

อยากจะคุยเรื่องของสองเรา เรื่องเก่า ๆ ที่ยังค้างคา
yaak ja koo-ee rueang kong song rao rueang gao gao tee yung kaang ka
I want us to talk about an old story which is not yet finished

ก็เพราะว่าฉันในช่วงนี้ งานมันยุ่ง มันยุ่งเป็นบ้า
gor prow wa chun nai chuang nee ngan mun yoong mun yoong ben ba
Because now I am so busy with work

เลยไม่ค่อยมีเวล่ำเวลา จะพาเธอออกไปเที่ยวเลย
ler-ee mai koi mee way lam way-la ja pa ter ork bai tee-o ler-ee
I don't really have much time to take you out to places

เลยว่าจะพาเธอไปเดอะมอลล์ แล้วไปต่อกันที่เซ็นทรัล
ler-ee wa ja pa ter bai der mol laow bai dtor gun tee cen-trun
I will take you to The Mall, and we'll go to Central afterwards

ไปเอ็มโพเรี่ยมก็ไปกัน แค่มีเธอกับฉันก็พอ
bai em-po-riam gor bai gun kae me ter gup chun gor por
We'll go to Emporium too, just the two of us

แต่ไม่ไปพันธ์ทิพย์ แต่ไม่ไปพันธ์ทิพย์แน่นอน
dtae mai bai pun-tip dtae mai bai punt-tip nae norn
But I'm not going to Pantip, there's no way I'm going to Pantip

อย่าไปเลยนะขอวอน คราวก่อนก็เคยพูดคุย
ya bai ler-ee na kor worn krow gorn gor ker-ee poot koo-ee
I beg you not to go to Pantip, last time I've talked to you before.

ว่าจะไม่ไปพันธ์ทิพย์ จะไม่ไปพันธ์ทิพย์แน่เลย
wa ja mai bai pan-tip ja mai bai pun-tip nae ler-ee
But I'm not going to Pantip, there's no way I'm going to Pantip

ไม่อยากเจอคนที่เคย เคยหักอกกันเปิดร้าน
อยู่ที่พันธ์ทิพย์
mai yaak jer kon tee ker-ee ker-ee huk ok gun bert raan
yoo tee pun-tip

I don't want to meet someone, someone who broke my heart
and now open the shop at Pantip

เวิร์ลเทรดก็ดูดี เอ็มเคสุกี้ก็ใช้ได้
werl-traed gor do dee em-kae soo-gee gor chai dai
The World Trade Center looks good, MK Suki is OK, too.

ไปมาบุญครองต่อเป็นไง หรือว่าจะไปสยามสแควร์
bai ma-boon-krong dtor ben ngai reu wa ja bai sa-yam sa-kwae
We could go to Mah Boon Krong next, or to Siam Square

นั่งตากแอร์กันให้ชุ่มปอด แล้วพร่ำพลอดกันให้ชุ่มฉ่ำ
nung dtaak air gun hai choom bort laow pram plot gun hai choom cham
We’ll sit in the air-condition place comfortably, and talk intimately.

จากที่ทำงานจนหน้าดำ
jaak tee tam ngan jon na dum
From the office till my face turn black

จะเผยน้ำคำให้เธอหน้าแดง
ja per-ee nam kam hai ter na daeng
I’ll tell the words that make you blush

เลยว่าจะพาเธอไปเดอะมอลล์ แล้วไปต่อกันที่เซ็นทรัล
ler-ee wa ja pa ter bai der mol laow bai dtor gun tee cen-trun
I will take you to The Mall, and then we'll go to Central afterwards

ไปเอ็มโพเรี่ยมก็ไปกัน แค่มีเธอกับฉันก็พอ
bai em-po-riam gor bai gun kae me ter gup chun gor por
We'll go to Emporium too, just the two of us

แต่ไม่ไปพันธ์ทิพย์ แต่ไม่ไปพันธ์ทิพย์แน่นอน
dtae mai bai pun-tip dtae mai bai punt-tip nae norn
But I'm not going to Pantip, there's no way I'm going to Pantip

อย่าไปเลยนะขอวอน คราวก่อนก็เคยพูดคุย
ya bai ler-ee na kor worn krow gorn gor ker-ee poot koo-ee
I beg you not to go to Pantip, last time I've talked to you before.

ว่าจะไม่ไปพันธ์ทิพย์ จะไม่ไปพันธ์ทิพย์แน่เลย
wa ja mai bai pan-tip ja mai bai pun-tip nae ler-ee
That I'm not going to Pantip, there's no way I'm going to Pantip

ไม่อยากเจอคนที่เคย เคยหักอกกันเปิดร้าน
อยู่ที่พันธ์ทิพย์
mai yaak jer kon tee ker-ee ker-ee huk ok gun bert raan
yoo tee pun-tip

I don't want to meet someone, someone who broke my heart
and now open the shop at Pantip

(Interlude)

เลยว่าจะพาเธอไปเดอะมอลล์ แล้วไปต่อกันที่เซ็นทรัล
ler-ee wa ja pa ter bai der mol laow bai dtor gun tee cen-trun
I will take you to The Mall, and we'll go to Central afterwards

ไปเอ็มโพเรี่ยมก็ไปกัน แค่มีเธอกับฉันก็พอ
bai em-po-riam gor bai gun kae me ter gup chun gor por
We'll go to Emporium too, just the two of us

แต่ไม่ไปพันธ์ทิพย์ แต่ไม่ไปพันธ์ทิพย์แน่นอน
dtae mai bai pun-tip dtae mai bai punt-tip nae norn
But I'm not going to Pantip, there's no way I'm going to Pantip

อย่าไปเลยนะขอวอน คราวก่อนก็เคยพูดคุย
ya bai ler-ee na kor worn krow gorn gor ker-ee poot koo-ee
I beg you not to go to Pantip, last time I've talked to you before.

ว่าจะไม่ไปพันธ์ทิพย์ (ว่า)จะไม่ไปพันธ์ทิพย์แน่เลย
wa ja mai bai pan-tip wa ja mai bai pun-tip nae ler-ee
But I'm not going to Pantip, there's no way I'm going to Pantip

ไม่อยากเจอคนที่เคย เคยหักอกกันเปิดร้าน
อยู่ที่พันธ์ทิพย์
mai yaak jer kon tee ker-ee ker-ee huk ok gun bert raan
yoo tee pun-tip

I don't want to meet someone, someone who broke my heart
and now open the shop at Pantip

จะไม่ไปพันธ์ทิพย์แน่นอน
ja mai bai pun-tip nae norn
there's no way I'm going to Pantip

อย่าไปเลยนะขอวอน คราวก่อนก็เคยพูดคุย
ya bai ler-ee na kor worn krow gorn gor ker-ee poot koo-ee
I beg you not to go to Pantip, last time I've talked to you before

ว่าจะไม่ไปพันธ์ทิพย์ ว่าจะไม่ไปพันธ์ทิพย์แน่เลย
wa ja mai bai pun-tip wa ja mai bai pun-tip nae ler-ee
But I'm not going to Pantip, there's no way I'm going to Pantip

ไม่อยากเจอคนที่เคย เคยหักอกกันเปิดร้าน
อยู่ที่พันธ์ทิพย์
mai yaak jer kon tee ker-ee ker-ee huk ok gun bert raan
yoo tee pun-tip

I don't want to meet someone, someone who broke my heart and now open the shop at Pantip.

TALKING DICTIONARY: Click here to review new words from this song with sound clips.


Return to eThaiMusic.com | LearningThai.com

Books to help you learn Thai and to enjoy the Thai culture can be bought at our online stores at PaknamBooks.com (inside Thailand) and ThaiHypermarket.com (Rest of World).

© The English translation of this song is copyright ethaimusic.com. It cannot be used without permission from Sriwittayapaknam School. The Thai lyrics and soundtrack are copyright to the original artists. Please help support Thai musicians by purchasing the full albums from online music stores.

  Paknam Web