This song is called "paed mong chao wun ung-karn" from the album Palmy.


โมง (mong)
แปดโมงเช้าวันอังคาร (Tuesday 8:00 o'clock in the morning,)
 

โมง [N] hour; o'clock
Def. วิธีนับเวลาตามประเพณีในเวลากลางวัน.
Sample:ไกด์นัดเจอลูกทัวร์เวลา 7 โมงเช้าที่ลอบบี้ของโรงแรม


อังคาร (ung-kaan)
แปดโมงเช้าวันอังคาร (Tuesday 8:00 o'clock in the morning,)
 

อังคาร [N] Tuesday
Class. วัน
Syn. วันอังคาร
Def. ชื่อวันที่ 3 ของสัปดาห์.
Sample:คนงานรวมตัวปิดกั้นถนนบางนา-ตราดมาตั้งแต่วันอังคาร จนทำให้การจราจรติดขัด


ร่ำลา (ram laa)
ตอนนั้นที่เธอร่ำลา พูดว่าเธอจะไป (That was time of goodbye that you said you'll be gone.)
 

ร่ำลา [V] say goodbye; bid farewell
Sample:เราอ้อยอิ่งดูเขาซื้อขายกันอยู่นาน กว่าจะได้ร่ำลาเจ้าบ้าน เพื่อออกเดินทางกลับ


จ้องมอง (jong mong)
จ้องมองเข็มนาฬิกา (I stared at the clock's niddle,)
 

จ้องมอง [V] stare; gaze; look at
Syn. จ้อง, เพ่งมอง, มองดู, จ้องดู
Def. เพ่งตาดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ.
Sample:เจ้าตูบจ้องมองเจ้านายของมันไม่คลาดสายตา เมื่อนายของมันข้ามถนน


เข็มนาฬิกา (kem na-li-gaa)
จ้องมองเข็มนาฬิกา (I stared at the clock's niddle,)
 

เข็มนาฬิกา [N] hand; pointer
Def. เหล็กแหลมบนเรือนนาฬิกาที่เคลื่อนเป็นวงกลมเพื่อบอกเวลา มีเข็มสั้นกับเข็มยาว เป็นต้น.
Sample:ฉันอยากให้เข็มนาฬิกาเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว


ช่วงเวลา (chuang wae-laa)
ช่วงเวลาครั้งสุดท้าย (for the last peroid of time to end.)
 

ช่วงเวลา [N] time; period; duration; span
Class. ช่วง
Syn. ระยะเวลา, ช่วง, ขณะ
Def. ตอนหรือระยะของเวลาที่ต่อเนื่องจากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่ง.
Sample:กรณีที่เกิดไฟฟ้าขัดข้องในช่วงเวลาสั้นๆ แหล่งจ่ายไฟยังสามารถรักษากำลังไฟฟ้าไว้ได้


บาดแผล (baat pae)
เพราะวันแต่ละวัน มีบาดแผลของวันก่อน (Because each and every day I have injured from things that has happened before.)
 

บาดแผล [N] wound; cut; injury
Syn. รอยแผล
Def. เนื้อหนังที่แยกออกเพราะถูกกระแทกโดยแรงหรือของมีคมบาด.
Sample:หมอสั่งว่าอย่าให้บาดแผลถูกน้ำเป็นอันขาด


แทบ (taeb)
เพราะวันนั้นแปดโมงเช้า ใจฉันแทบขาดรอน (Because each and every day I have injured from things that has happened before.)
 

แทบ [ADV] almost; nearly; just about; practically; virtually
Syn. เกือบจะ, แทบจะ
Sample:ผมมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนๆ แทบทุกวัน


รับรู้ (rub roo)
รับรู้ทุกคำทุกตอน ที่บั่นทอนหัวใจกัน (I realized every word is a portion that's cut down together with my heart.)
 

รับรู้ [V] acknowledge; recognize; be aware of
Syn. รับทราบ
Sample:ครูเล่าถึงพฤติกรรมและผลการเรียนของเด็กให้ผู้ปกครองรับรู้


แตกสลาย (dtaek sa-lai )
เพราะใจฉันแตกสลาย ไปพร้อมกับคำลา (Because my heart broke into pieces together with that "goodbye".)
 

แตกสลาย [V] be broken; be uttrely demolished; be completely ruined; be destroyed
Def. พินาศสิ้น.
Sample:หัวใจของเธอแตกสลายเพราะต้องสูญเสียคนรัก


ศรัทธา (sat-taa)
และฉันหมดศรัทธา ที่ว่ารักนั้นนิรันดร์ (And I completely disbelieved that love was forever.)
 

ศรัทธา [V] believe in; have trust; confidence in
Syn. ถือ, เชื่อถือ, ยึดถือ


นิรันดร์ (ni-run)
และฉันหมดศรัทธา ที่ว่ารักนั้นนิรันดร์ (And I completely disbelieved that love was forever.)
 

นิรันดร์ [ADV] forever; till doomsday; eternally
Syn. ชั่วนิรันดร, ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วฟ้าดินสลาย, นิจกาล, ชั่วนิรันดร์
Ant. ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว.
Def. ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด.
Sample:ฮวงซุ้ยนั้นก็คือเรือนรังสำหรับพักผ่อนชั่วนิรันดร์


ขาดหาย (kaat hai)
เพราะชีวิตได้ขาดหาย ไปแล้วจากวันนั้น (Cause life was torn and gone already since that day.)
 

ขาดหาย [V] lose; be missing
Syn. หาย, สูญหาย
Sample:ความรักระหว่างพ่อ แม่ ลูกในครอบครัวของเขาขาดหายไปตั้งแต่เขาจำความได้


เจ็บช้ำ (jeb cham)
เจ็บช้ำในใจอย่างไร ก็ยังคงไม่ลืม (Anyhow, with the sore wound in my heart, I still can't forget.)
 

เจ็บช้ำ [V] feel hurt; suffer from mental pain; be distressed in mind; have one's feeling hurt; be hurt mentally
Syn. ช้ำใจ
Sample:น้ำเสียงของเขาไม่ได้บอกว่าเขาขื่นขมหรือเจ็บช้ำกับชีวิตของเขาแต่อย่างไร


 


Return to eThaiMusic.com | LearningThai.com

Books to help you learn Thai and to enjoy the Thai culture can be bought at our online stores at PaknamBooks.com (inside Thailand) and ThaiHypermarket.com (Rest of World).

© The English translation of this song is copyright ethaimusic.com. It cannot be used without permission from Sriwittayapaknam School. The Thai lyrics and soundtrack are copyright to the original artists. Please help support Thai musicians by purchasing the full albums from online music stores.


Palmy
ปาล์มมี่

View Lyrics

 

 

  Paknam Web