Loso
ใจสั่งมา
"jai sung maa"

Thanks to Osyjoyce for doing the first draft of the translation of this Thai song. The Thai lyrics have been translated in order to help people who are learning the Thai language. Listening to Thai music is an excellent way to learn Thai. You can buy Thai books, dictionaries and computer software for learning Thai at thaihypermarket.com. When you next visit Thailand, you will hopefully be able to speak Thai and therefore enjoy your holiday more!

Print Lyrics

Visit the Loso archives for other songs in English and to write a comment.

If you are interested in visiting Thailand as a tourist (for example the temples and shopping in Bangkok, the beaches in Phuket and Krabi, the elephant riding in Chiang Mai etc.) then be sure to check out our many web sites in the Paknam Web Network. These include guidebooks for Bangkok and all 76 provinces: maps, hotels, pictures and highlights. We also have lots of information about Thai culture, Buddhism, Thai food, Thai language etc. Basically, just about everything to do with Thailand! The network receives over 20,000 visitors every day. We also have chat rooms, forums and blogs!

This song is called "jai sung maa" from the album Rock & Roll by Loso


หากว่าเธอผ่านมาได้ยิน เพลงนี้
haak waa ter paan maa dai yin pleng nee
If you pass by and hear this song.

คาดว่าเธอก็คงรู้ดี ว่าเป็นฉัน
kaad waa ter gor kong roo dee waa ben chun
I expect that you will know that it is me.

มอบให้เธอคนเดียว อาจไม่เกี่ยวแต่สำคัญ
morb hai ter kon dee-o art mai gee-o dtae sum-kun
Giving this song to you only, it might not be relevant, but it's important.

เพราะฉัน นั้นอยากให้เธอได้ฟัง
prow chun nun yaak hai ter dai fung
Because I want you to hear it.

ที่เฝ้าแต่โทร โทรไปหาเธอ เรื่อยเปื่อย
tee fao dtae tor tor bai haa ter reuay beuay
I called you up every day.

เหนื่อยก็ยอม ก็ใจชอบเธอ ไม่เบา
neuay gor yorm gor jai chawp ter mai bao
Even though I was tired, I still submitted, because I liked you a lot.

แต่ใจเจ้ากรรมไม่รู้เลย ว่าเธอไม่ชอบเรา
dtae jai jao gum mai roo ler-ee waa ter mai chawp rao
But the my heart didn't even know that you didn't love me.

ไม่สนและไม่เอา ไม่อยากคุย
mai son lae mai ao mai yaak koo-ee
You didn't care, you didn't want to speak to me.

ก็เลยมาร้องเพลงบอก แค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจ
gor ler-ee maa rong pleng bork kae yaak hai ter nun kao jai
So now I'm singing you this song. I just want you to understand.

ไอ้สิ่งที่ฉันทำลงไป ใจสั่งมา
ai sing tee chun tam long bai jai sung maa
What I have done, it was because my heart commanded me.

อย่าโกรธเลยนะคนดี ยกโทษให้ฉันนะแก้วตา
yaa grot ler-ee na kon dee yok tod hai chun na gaew dtaa
Please don't be angry with me. Please forgive me my dear.

คราวหลังจะไม่มา จะไม่โทร
krao lung ja mai maa ja mai tor
Next time, I will not come, I will not call.

(Interlude)

ก็เลยมาร้องเพลงบอก แค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจ
gor ler-ee maa rong pleng bork kae yaak hai ter nun kao jai
So now I'm singing you this song. I just want you to understand.

ไอ้สิ่งที่ฉันทำลงไป ใจสั่งมา
ai sing tee chun tam long bai jai sung maa
What I have done, it was because my heart commanded me.

อย่าโกรธเลยนะคนดี ยกโทษให้ฉันนะแก้วตา
yaa grot ler-ee na kon dee yok tod hai chun na gaew dtaa
Please don't be angry with me. Please forgive me my dear.

คราวหลังจะไม่มา จะไม่โทร
krao lung ja mai maa ja mai tor
Next time, I will not come, I will not call.

และสุดท้ายที่ในหัวใจ มันร่ำร้อง
lae soot-tai tee nai hua jai mun rum rong
And lastly in my heart, It continues to ask repeatedly.

อยากจะมอง จะมองหน้าเธอ อีกซักที
yaak ja mong ja mong naa ter eek suk tee
I'd like to see your face once more.

ก่อนจะลา เธอไป คนใจดำหน้าตาดี
gorn ja laa ter bai kon jai dum naa dtaa dee
Before I say good bye to you, cruel-hearted person with a nice face.

ขอโทษเธอซักที จากหัวใจ
kor tod ter suk tee jaak hua jai
I apologize once more from my heart.

แต่มีหนึ่งคำ ที่ยังค้างคาใจ
dtae mee neung kum tee yung kaang kaa jai
But I still have one word that is still stuck in my heart.

คำพูดลูกผู้ชาย ฉันชอบเธอ
kum poot look poo chai chun chawp ter
This word is from a grown man........I like you.


Return to eThaiMusic.com | LearningThai.com

Books to help you learn Thai and to enjoy the Thai culture can be bought at our online stores at PaknamBooks.com (inside Thailand) and ThaiHypermarket.com (Rest of World).

© The English translation of this song is copyright ethaimusic.com. It cannot be used without permission from Sriwittayapaknam School. The Thai lyrics and soundtrack are copyright to the original artists. Please help support Thai musicians by purchasing the full albums from online music stores.

  Paknam Web