Bangkaew

น้ำเน่า..เงาจันทร์
"nam nao..ngao jan"

Thanks to smiaw for doing the first draft of the translation of this Thai song. The Thai lyrics have been translated in order to help people who are learning the Thai language. Listening to Thai music is an excellent way to learn Thai. You can buy Thai books, dictionaries and computer software for learning Thai at thaihypermarket.com. When you next visit Thailand, you will hopefully be able to speak Thai and therefore enjoy your holiday more!

Print Lyrics

Visit the Bangkaew archives for more information about other songs and to write a comment.

If you are interested in visiting Thailand as a tourist (for example the temples and shopping in Bangkok, the beaches in Phuket and Krabi, the elephant riding in Chiang Mai etc.) then be sure to check out our many web sites in the Paknam Web Network. These include guidebooks for Bangkok and all 76 provinces: maps, hotels, pictures and highlights. We also have lots of information about Thai culture, Buddhism, Thai food, Thai language etc. Basically, just about everything to do with Thailand! The network receives over 20,000 visitors every day. We also have chat rooms, forums and blogs!

 

This song is called "nam nao..ngao jan" from the album โรงเรียนผู้ชาย.


รู้มั้ยเธอสวยจะมองกี่ครั้งก็ยังไม่เบื่อ
roo mai ter suay ja mong gee krang gor yang mai beua
Do you know that you're beautiful? No matter how many times I keep looking at you, I still won't get bored.

ฉันนั้นไม่เหลือสายตาให้ใคร
chan nan mai leua saai dtaa hai krai
I'm not sparing my eyesight for anyone else but you.

รู้มั้ยว่าฉันแอบเก็บเธอนั้นไว้ในหัวใจ
roo mai waa chan aep gep ter nan wai nai hua jai
Do you know that I'm secretly keeping you in my heart?

เธอเป็นดอกไม้ของคนข้างทาง
ter bpen dok maai kong kon kaang taang
You're the flower for all those guys along the sidewalk.

เหมือนดวงจันทร์อยู่บนฟ้าไกล เอื้อมมือไปคว้าไม่ได้
meuan duang jan yoo bon faa glai euam meu bpai kwaa mai daai
You are just like the moon in the distant sky, that I can't stretch out my hand to grab.

แค่เพียงมองให้ชื่นหัวใจ ได้เพียงเท่านี้
kae piang mong hai cheun hua jai daai piang tao nee
I can only look at you to delight myself, this is all that I can do.

หลายๆคราวอยากจะทักทาย ต้องคอยห้ามใจทุกที
laai-laai kraao yaak ja tak taai dtong koi haam jai took tee
On many occasions I would like to greet you, but I have to keep on controlling myself every time.

รู้ตัวดีว่าเราห่างกันแค่ไหน
roo dtua dee waa rao haang gan kae nai
Knowing well that there is a certain gap between us.

เหมือนจันทร์อยู่บนฟ้า ที่ฉันเฝ้ามองทุกวัน
meuan jan yoo bon faa tee chan fao mong took wan
You are just like the moon in the sky, that I keep watching every day.

ได้เก็บเอามาฝัน แค่นั้นก็สุขแล้วเรา
daai gep ao maa fan kae nan gor sook laew rao
If only I can keep you in my dream, how happy would I be!

ฉันรู้ดีว่าเธอคือจันทร์ ส่วนตัวฉันแค่เพียงน้ำเน่า
chan roo dee waa ter keu jan suan dtua chan kae piang nam-nao
I know fairly well that you're the moon above, while I'm just the filthy water below.

ได้มีเพียงเงา จากจันทร์ไกลๆ ก็พอ
daai mee piang ngao jaak jan glai-glai gor por
Having a shade of the distant moon is good enough for me.

เช้าๆก็เห็น ตกเย็นแอบคอยหน้าซอยที่เก่า
hen dtok yen aep koi naa soi tee gao
I can see you in the early morning, while in the evening I'm quietly waiting for you to appear in the old lane.

เจอเพียงแค่เงา ปลื้มไปทั้งวัน
jer piang kae ngao bpleum bpai tang wan
Just the shadow that I'm seeing, I'm delighted the whole day.

เธอคงไม่รู้ ไม่มอง ไม่เห็น ไม่เคยสำคัญ
ter kong mai roo mai mong mai hen mai koie sam-kan
Maybe you're not aware of it. Maybe you have never taken a look at me. Maybe you don't even notice or think about it.

ขอแค่ให้ฉันสุขเท่าที่มี
kor kae hai chan sook tao tee mee
Just let me be happy in this manner will do.

เหมือนจันทร์อยู่บนฟ้า ที่ฉันเฝ้ามองทุกวัน
meuan jan yoo bon faa tee chan fao mong took wan
You are just like the moon in the sky, that I keep watching every day.

ได้เก็บเอามาฝัน แค่นั้นก็สุขแล้วเรา
daai gep ao maa fan kae nan gor sook laew rao
If only I can keep you in my dream, how happy would I be!

ฉันรู้ดีว่าเธอคือจันทร์ ส่วนตัวฉันแค่เพียงน้ำเน่า
chan roo dee waa ter keu jan suan dtua chan kae piang nam-nao
I know fairly well that you're the moon above, while I'm just the filthy water below.

ได้มีเพียงเงา จากจันทร์ไกลๆ ก็พอ
daai mee piang ngao jaak jan glai-glai gor por
Having a shade of the distant moon is good enough for me.

(Interlude)

เหมือนจันทร์อยู่บนฟ้า ที่ฉันเฝ้ามองทุกวัน
meuan jan yoo bon faa tee chan fao mong took wan
You are just like the moon in the sky, that I keep watching every day.

ได้เก็บเอามาฝัน แค่นั้นก็สุขแล้วเรา
daai gep ao maa fan kae nan gor sook laew rao
If only I can keep you in my dream, how happy would I be!

ฉันรู้ดีว่าเธอคือจันทร์ ส่วนตัวฉันแค่เพียงน้ำเน่า
chan roo dee waa ter keu jan suan dtua chan kae piang nam-nao
I know fairly well that you're the moon above, while I'm just the filthy water below.

ได้มีเพียงเงา จากจันทร์ไกลๆ ก็พอ
daai mee piang ngao jaak jan glai-glai gor por
Having a shade of the distant moon is good enough for me.

ได้มีเพียงเงา จากแสงจันทร์ ส่องหัวใจ
daai mee piang ngao jaak saeng jan song hua jai
Just let my heart be illuminated by the reflection of the moonlight.


Return to eThaiMusic.com | LearningThai.com

Books to help you learn Thai and to enjoy the Thai culture can be bought at our online stores at PaknamBooks.com (inside Thailand) and ThaiHypermarket.com (Rest of World).

© The English translation of this song is copyright ethaimusic.com. It cannot be used without permission from Paknam Web. The Thai lyrics and soundtrack are copyright to the original artists. Please help support Thai musicians by purchasing the full albums from online music stores.

 
Sriwittayapaknam School