1338 - แลกกับการได้รักเธอ (laek gap gaan daai rak ter)

Print


Click to play

This song is called "laek gap gaan daai rak ter" Ost. Raging Phoenix from the album Rak Tae...Yang Ngai by Namcha.

Thanks to Samgan for doing the first draft of the translation of this Thai song. The Thai lyrics have been translated in order to help people who are learning the Thai language. Listening to Thai music is an excellent way to learn Thai.


บางครา...คำตอบที่ตามค้นหา ก็ว่างเปล่า
baang kraa...kam dtop tee dtaam kon haa  gor waang bplao
Sometimes...the answer searched for would be in vain.

สัมผัสกับความรักได้เพียงเงา ชั่วครั้งชั่วคราว
sam-pat gap kwaam rak daai piang ngao  chua krang chua kraao
The feeling with love is merely a flicker, momentarily;

แล้วเลยผ่าน กับวันเวลาที่พัดไป
laew loie paan  gap wan way-laa tee pat bpai
And then it would pass by with the time that blow past.

 

แต่บางคน...ไม่เกี่ยวกับเหตุและผล สักเท่าไหร่
dtae baang kon...mai gieow gap het lae pon  sak tao-rai
But someone...without any reason at all,

กลับคงยังฝังแน่นในใจ ยิ่งลึกลงไป
glap kong yang fang naen nai jai  ying leuk long bpai
would still firmly embed that in the heart; the deeper it goes,

แม้ความจริง ไม่มีวันได้รักกัน
mae kwaam jing  mai mee wan daai rak gan
even though in reality there is never a day that you love me.

 

ตลอดเวลาฉันรู้ ว่าเธอรักใคร
dta-lot way-laa chan roo  waa ter rak krai
All the time I knew whom you love.

ตลอดเวลารู้ไหม ว่าฉันรักเธอ
dta-lot way-laa roo mai  waa chan rak ter
All the time do you know that I love you?

คนที่โชคชะตา ช่วยนำทางมาเจอ
kon tee chohk cha dtaa  chuay nam taang maa jer
The people that destiny helped to bring together to meet,

แต่ไม่ให้เธอเป็นของฉัน หวังบนความผิดหวัง
dtae mai hai ter bpen kong chan  wang bon kwaam pit wang
but not to let you be mine; hoping upon disappointments,

ยิ้มทั้งน้ำตา กอบเก็บวันเวลา ที่มันเลยผ่าน
yim tang naam dtaa  gop gep wan way-laa  tee man loie paan
crying with smile, together with the days gone by,

เก็บความในหัวใจ ให้อยู่แค่ในฝัน
gep kwaam nai hua jai  hai yoo kae nai fan
I kept them all in my heart, letting it exist only in my dreams,

แลกกับการได้รักเธอ
laek gap gaan daai rak ter
in exchange for loving you.

 

บางที...บางอย่างในชีวิตนี้...ก็วุ่นวาย
baang tee...baang yaang nai chee-wit nee...gor woon waai
Sometimes...somethings in this life...would also be chaotic.

สิ่งที่เราได้รับมันมา และเสียมันไป
sing tee rao daai rap man maa  lae sia man bpai
The things that we had and the things that we lost,

ให้หัวใจ บอกเราเองว่าคุ้มกัน
hai hua jai  bok rao eng waa koom gan
let our hearts tell us that we should cherish each other.

ตลอดเวลาฉันรู้ ว่าเธอรักใคร
dta-lot way-laa chan roo  waa ter rak krai
All the time I knew whom you love.

ตลอดเวลารู้ไหม ว่าฉันรักเธอ
dta-lot way-laa roo mai  waa chan rak ter
All the time do you know that I love you?

คนที่โชคชะตา ช่วยนำทางมาเจอ
kon tee chohk cha dtaa  chuay nam taang maa jer
The people that destiny helped to bring together to meet,

แต่ไม่ให้เธอเป็นของฉัน หวังบนความผิดหวัง
dtae mai hai ter bpen kong chan  wang bon kwaam pit wang
but not to let you be mine; hoping upon disappointments,

ยิ้มทั้งน้ำตา กอบเก็บวันเวลา ที่มันเลยผ่าน
yim tang naam dtaa  gop gep wan way-laa  tee man loie paan
crying with smile, together with the days gone by,

เก็บความในหัวใจ ให้อยู่แค่ในฝัน
gep kwaam nai hua jai  hai yoo kae nai fan
I kept them all in my heart, letting it exist only in my dreams,

แลกกับการได้รักเธอ
laek gap gaan daai rak ter
in exchange for loving you.

ตราบมีลมหายใจ ให้ช่วยจำว่าฉัน...ไม่มีวันไม่รักเธอ
dtraap mee lom haai jai  hai chuay jam waa chan...mai mee wan mai rak ter
As long as I have a breath, please remember that I...never a day don't love you.

 

Disclaimer

The Thai songs are here as samples. You can only listen to the songs while connected to the internet. There are NO mp3 downloads. If you like any of the songs that you have listened to, then we encourage you to buy the full albums from online stores such as ethaicd.com. On every page you will see a link to buy the song by clicking on the album cover.

Please support Thai musicians by not buying pirated material.

ติดตามอัพเดทล่าสุดที่ทวิตเตอร์

Singer Of The Month

Search

Latest Songs

Extra Menu