ชีวิตฉันเป็นของเธอ (chee-wit chan bpen kong ter)

Print


Click to play

This song is called "chee-wit chan bpen kong ter" by Nick Ronnawee for the Ost. mae yaai kong gra-pan.

เรื่อง ดี ดีที่สุด ใน ชีวิต ฉัน นั่น คือ การได้ เป็น คนรัก ของเธอ
reuang dee dee tee sut nai chee-wit chan nan keu gaan dai bpen kon rak kong ter
ถึง โลก นี้ กว้าง ไป แต่ เรา ก็ หา กัน เจอ ขอ มี เธอ ไป นาน เท่า นาน
teung lohk nee gwaang bpai dtae rao gor haa gan jer kor mee ter bpai naan tao naan
วันพรุ่งนี้ ไม่ว่า จะ เกิด อะไร จะ ดูแล รัก เรา ให้ ดี ทุกวัน
wan prung nee mai waa ja gert a-rai ja doo lae rak rao hai dee tuk wan
ให้ สม กับ ที่ โชคดี ที่ เรา นั้น ได้ รัก กัน
hai som gap tee chohk dee tee rao nan dai rak gan
ยืนยัน อีกครั้ง ด้วย เกียรติ ลูกผู้ชาย
yeun yan eek krang duay giat look poo chaai

ชีวิต ฉัน เป็นของ เธอ หัวใจ ฉัน เป็นของ เธอ
chee-wit chan bpen kong ter hua jai chan bpen kong ter
ความรัก ฉัน เป็นของ เธอ ไม่ว่า จะ วันไหน
kwaam rak chan bpen kong ter mai waa ja wan nai
จะ เสีย อะไร ก็ ยอม แต่ ไม่ยอม เสีย เธอ ไป
ja sia a-rai gor yom dtae mai yom sia ter bpai
ขอให้ เธอ มั่นใจ ว่า ฉัน เต็มใจ ทำ เพื่อ เธอ
kor hai ter man-jai waa chan dtem jai tam peua ter

การได้ ยืน ข้าง เธอ มัน เป็น เหมือน ฝัน
gaan dai yeun kaang ter man bpen meuan fan
ใจ ของ ฉันนั้น เป็นสุข ทุก นาที
jai kong chan-nan bpen suk tuk naa-tee
รัก ฉัน ไม่ ยิ่งใหญ่ แต่ รัก ทั้ง ใจ ที่ มี จะ อยู่ ตรงนี้ ไม่ จาก ไป ไหน
rak chan mai ying yai dtae rak tang jai tee mee ja yoo dtrong nee mai jaak bpai nai

( * )

( * )
 

Disclaimer

The Thai songs are here as samples. You can only listen to the songs while connected to the internet. There are NO mp3 downloads. If you like any of the songs that you have listened to, then we encourage you to buy the full albums from online stores such as ethaicd.com. On every page you will see a link to buy the song by clicking on the album cover.

Please support Thai musicians by not buying pirated material.

ติดตามอัพเดทล่าสุดที่ทวิตเตอร์

Singer Of The Month

Search

Latest Songs

Extra Menu