เธอคิดยังไงกัน (ter kit yang ngai gan)

Print


Click to play

This song is called "ter kit yang ngai gan" by Note The Star for the new single.

ดู ว่า เธอ ก็ คง สน กัน เหมือน เหมือน ที่ ฉัน ชอบ เธอ
doo waa ter gor kong son gan meuan meuan tee chan chop ter
ทุกครั้งที่ ได้ คุย ตอนที่ พบเจอ ชักจะ หวั่นไหว
tuk krang tee dai kui dton tee pop jer chak ja wan wai
เพียงแต่ ยัง มีเรื่อง ค้างใจ กับ คน ที่อยู่ ใกล้ เธอ
piang dtae yang mee reuang kaang-jai gap kon tee yoo glai ter
ก็ รู้ ยัง ไม่ ใช่ แฟน เขา แค่ ชอบ เธอ
gor roo yang mai chai faen kao kae chop ter

* แต่ รู้ ไหม ว่า อยากจะ บอก รัก ก็ ลำบาก
* dtae roo mai waa yaak ja bok rak gor lam-baak
คน คน นั้น เฝ้า เธอ ไม่เคย ห่าง
kon kon nan fao ter mai koie haang
ไม่ค่อย แน่ใจ กลัว จะ วุ่นวาย เธอ บอก มา ที จะได้ไหม
mai koi nae-jai glua ja wun waai ter bok maa tee ja dai mai
ว่า เธอ นะ รัก เขา รึเปล่า หาก หมด ลุ้น ฉันนั้น จะ ได้ ไป
waa ter na rak kao reu bplao haak mot lun chan-nan ja dai bpai
ไม่เคย คิด เลย จะ ไป แย่ง ใคร
mai koie kit loie ja bpai yaeng krai
บอก ใบ้ กัน ที จะได้ไหม เธอ คิด ยังไง กัน
bok bai gan tee ja dai mai ter kit yang ngai gan

เธอ อย่า รอ ให้ มัน ช้า ไป เพราะ รัก มัน ไม่ใช่ เกมส์
ter yaa ror hai man chaa bpai pror rak man mai chai gaym
และ ฉัน ไม่ อยาก เดา เอา ให้ ชัดเจน ว่า จะ ทาง ไหน
lae chan mai yaak dao ao hai chat jayn waa ja taang nai
เธอ ก็ คง รู้ เขา มี ใจ คล้าย กับ ฉัน เหมือนกัน
ter gor kong roo kao mee jai klaai gap chan meuan gan
ปล่อย ไว้ มัน จะ วุ่นวาย เอา เข้า สักวัน
bploi wai man ja wun waai ao kao sak wan

( * )

ถ้า หา กว่า เธอ กับ เขา ลึกซึ้ง ก็ ให้ บอก เธอ คิด ยังไง กัน
taa haa gwaa ter gap kao leuk seung gor hai bok ter kit yang ngai gan
ถ้า หา กว่า เธอ นะ สนใจ ฉัน ก็ บอก เขา
taa haa gwaa ter na son jai chan gor bok kao

ว่า อยากจะ บอก รัก ก็ ลำบาก คน คน นั้น เฝ้า เธอ ไม่เคย ห่าง
waa yaak ja bok rak gor lam-baak kon kon nan fao ter mai koie haang
ไม่ค่อย แน่ใจ กลัว จะ วุ่นวาย เธอ บอก มา ที จะได้ไหม
mai koi nae-jai glua ja wun waai ter bok maa tee ja dai mai
ว่า เธอ นะ รัก เขา รึเปล่า หาก หมด ลุ้น ฉันนั้น จะ ได้ ไป
waa ter na rak kao reu bplao haak mot lun chan-nan ja dai bpai
ไม่เคย คิด เลย จะ ไป แย่ง ใคร
mai koie kit loie ja bpai yaeng krai
บอก ใบ้ กัน ที จะได้ไหม เธอ คิด ยังไง กัน
bok bai gan tee ja dai mai ter kit yang ngai gan


 

Disclaimer

The Thai songs are here as samples. You can only listen to the songs while connected to the internet. There are NO mp3 downloads. If you like any of the songs that you have listened to, then we encourage you to buy the full albums from online stores such as ethaicd.com. On every page you will see a link to buy the song by clicking on the album cover.

Please support Thai musicians by not buying pirated material.

ติดตามอัพเดทล่าสุดที่ทวิตเตอร์

Singer Of The Month

Search

Latest Songs

Extra Menu