อย่าปล่อยให้ฉันฝันไปคนเดียว (yaa bploi hai chan fan bpai kon dieow)

Print


Click to play

This song is called "yaa bploi hai chan fan bpai kon dieow" by Punch for the Ost. taan chaai nai saai mok.

เคย ได้ยิน ว่า รัก ไม่มี เหตุผล
koie dai yin waa rak mai mee hayt pon
ถ้า แม้ว่า ใจ คน สอง คน ตั้งใจ จะ รัก กัน
taa mae waa jai kon song kon dtang jai ja rak gan
รัก ไม่มี ศักดิ์ศรี ไม่มี ภาษา
rak mai mee sak see mai mee paa-saa
ขอบฟ้า ก็ ยัง ไม่ ขวางกั้น ถ้า ใจ เรา มั่นคง
kop faa gor yang mai kwaang gan taa jai rao man-kong

* แต่ ลึก ลึก ก็ รู้สึก ไหวหวั่น กลัว ว่า มัน จะเป็น แค่ ใน นิยาย
* dtae leuk leuk gor roo seuk wai-wan glua waa man ja bpen kae nai ni-yaai
มัน คือ ความจริง หรือ ภาพ ลวงตา ที่ เรา รัก กัน ได้
man keu kwaam jing reu paap luang-dtaa tee rao rak gan dai
มัน คอย รบกวน หัวใจ ตลอดเวลา
man koi rop guan hua jai dta-lot way-laa

** กล้า ยืนยัน กับ ฉัน ได้ ไหม ว่า รัก เรา มัน ไม่ใช่ ความฝัน
** glaa yeun yan gap chan dai mai waa rak rao man mai chai kwaam fan
ที่ สักวัน มัน จะ สลาย หายไป ใน ความจริง
tee sak wan man ja sa-laai haai bpai nai kwaam jing
ช่วย ยืนยัน ให้ ฉัน มั่นใจ บอก ฉัน ว่า เธอ จะ ไม่ ทอดทิ้ง
chuay yeun yan hai chan man-jai bok chan waa ter ja mai tot ting
เรา รัก กัน จริง อย่า ปล่อย ให้ ฉัน ฝัน ไป คนเดียว
rao rak gan jing yaa bploi hai chan fan bpai kon dieow

ไม่ว่า วันพรุ่งนี้ จะเป็น อย่างไร
mai waa wan prung nee ja bpen yaang rai
อย่างน้อย ฉัน เอง ก็ดี ใจ ที่ เรา ได้ พบกัน
yaang noi chan ayng gor dee jai tee rao dai pop gan
รู้ว่า รัก คำ นี้ ไม่มี เหตุผล และ รู้ว่า คน จะ รัก กัน มัน ห้าม กัน ไม่ได้
roo waa rak kam nee mai mee hayt pon lae roo waa kon ja rak gan man haam gan mai dai

( * ) , ( ** )

กล้า ยืนยัน กับ ฉัน ได้ ไหม ว่า รัก เรา มัน ไม่ใช่ ความฝัน
glaa yeun yan gap chan dai mai waa rak rao man mai chai kwaam fan
เรา รัก กัน จริง อย่า ปล่อย ให้ ฉัน ฝัน ไป คนเดียว
rao rak gan jing yaa bploi hai chan fan bpai kon dieow

 

Disclaimer

The Thai songs are here as samples. You can only listen to the songs while connected to the internet. There are NO mp3 downloads. If you like any of the songs that you have listened to, then we encourage you to buy the full albums from online stores such as ethaicd.com. On every page you will see a link to buy the song by clicking on the album cover.

Please support Thai musicians by not buying pirated material.

ติดตามอัพเดทล่าสุดที่ทวิตเตอร์

Singer Of The Month

Search

Latest Songs

Extra Menu