สิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็น (sing mee chee-wit tee kit dai lae jep bpen)

Print


Click to play

This song is called "sing mee chee-wit tee kit dai lae jep bpen" by So Cool for the new single.

เธอ อย่า คิดว่า ฉัน ตาบอด  ไม่เห็น ว่า เธอ ไปกับ ใคร
ter yaa kit waa chan dtaa bot  mai hen waa ter bpai gap krai
เธอ อย่า คิดว่า ฉัน เป็น ใบ้  ไม่ พูด อะไร ไม่ใช่ ไม่รู้ เลย
ter yaa kit waa chan bpen bai  mai poot a-rai mai chai mai roo loie

* ถ้า เธอ มองว่า ฉัน โง่งม ไม่ คิด อะไร  ก็เลย อยาก บอก เธอ สัก คำ
* taa ter mong waa chan ngoh ngom mai kit a-rai  gor loie yaak bok ter sak kam

** เธอ อาจจะ ลืม ไป แล้ว ว่า ฉัน ก็ เป็น สิ่งมีชีวิต
** ter aat ja leum bpai laew waa chan gor bpen sing mee chee-wit
ที่ คิดได้ และ เจ็บ เป็น เหมือน เธอ
tee kit dai lae jep bpen meuan ter
เธอ อาจจะ ลืม ไป แล้ว  ว่า ฉัน ก็ มี สมอง และ หัวใจ
ter aat ja leum bpai laew  waa chan gor mee sa-mong lae hua jai
เกิด แล้ว ตาย เหมือนกับ เธอ
gert laew dtaai meuan gap ter
ถ้า เธอ ยัง แคร์  ก็ อยาก ให้ ทบทวน ( ว่า ฉัน จะเป็น ยังไง )
taa ter yang kae  gor yaak hai top tuan ( waa chan ja bpen yang ngai )

เธอ อย่า คิดว่า ฉัน ไม่ได้ยิน  ถ้อยคำ ที่ เธอ พูด กับ ใคร
ter yaa kit waa chan mai dai yin  toi kam tee ter poot gap krai
เธอ อย่า คิดว่า ฉัน ไม่เข้าใจ  เหมือน ไม่ได้ ใช้ ภาษา เดียว กับ เธอ
ter yaa kit waa chan mai kao jai  meuan mai dai chai paa-saa dieow gap ter

( * ) , ( ** ) , ( ** )

 

Disclaimer

The Thai songs are here as samples. You can only listen to the songs while connected to the internet. There are NO mp3 downloads. If you like any of the songs that you have listened to, then we encourage you to buy the full albums from online stores such as ethaicd.com. On every page you will see a link to buy the song by clicking on the album cover.

Please support Thai musicians by not buying pirated material.

ติดตามอัพเดทล่าสุดที่ทวิตเตอร์

Singer Of The Month

Search

Latest Songs

Extra Menu