กังวล (gang-won)

Print


Click to play

This song is called "gang-won" by Spoonfulz for the new single.

สิ่ง เดียว ที่ รู้ เมื่อ มี เธอ อยู่ ข้าง กาย
sing dieow tee roo meua mee ter yoo kaang gaai
ในใจ ของ ฉันนั้น เป็นสุข มาก เพียงใด
nai jai kong chan-nan bpen suk maak piang dai
ดาว ทั้ง ฟ้า ส่อง ที่ ฉัน สว่าง หนึ่ง ใน ล้าน ของเธอ ได้
daao tang faa song tee chan sa-waang neung nai laan kong ter dai
ยิ่ง คิด ใจ ก็ ยิ่ง หวั่นไหว
ying kit jai gor ying wan wai

* เพราะ ยัง กังวล ว่า ฉัน ดีพอ แล้ว ไช่ มั้ย
* pror yang gang-won waa chan dee por laew chai mai
และ ยัง กังวล ว่า รัก เธอ เพียงพอ ไช่ มั้ย
lae yang gang-won waa rak ter piang por chai mai
เพราะ ทุก ทุกสิ่ง ที่ สวยงาม ที่ เธอ นั้น ให้ กันมัน ช่าง ยิ่งใหญ่
pror tuk tuk sing tee suay ngaam tee ter nan hai gan-man chaang ying yai
แต่ เท่าที่ ทำได้ หมด ทั้ง หัวใจ ฉัน ให้ เธอ
dtae tao tee tam dai mot tang hua jai chan hai ter

หาก วันพรุ่งนี้ ไม่มี เธอ อยู่ ข้าง กาย ก็ ยัง ไม่รู้ ฉัน จะ อยู่ ได้ ยังไง
haak wan prung nee mai mee ter yoo kaang gaai gor yang mai roo chan ja yoo dai yang ngai
ดาว ทั้ง ฟ้า ส่อง ที่ ฉัน สว่าง หนึ่ง ใน ล้าน ของเธอ ได้
daao tang faa song tee chan sa-waang neung nai laan kong ter dai
ยิ่ง คิด ใจ ก็ ยิ่ง หวั่นไหว
ying kit jai gor ying wan wai

( * )

โอ .. เฝ้า คิด ทุกวัน ว่า คน ที่ แสน ดี ทำไม จึง มอง คน คน นี้
oh .. fao kit tuk wan waa kon tee saen dee tam-mai jeung mong kon kon nee

( * )

แต่ เท่าที่ ทำ ได้ความ รัก ที่ ให้ ไป นั้น จะ ไม่ เปลี่ยน
dtae tao tee tam dai kwaam rak tee hai bpai nan ja mai bplian


 

Disclaimer

The Thai songs are here as samples. You can only listen to the songs while connected to the internet. There are NO mp3 downloads. If you like any of the songs that you have listened to, then we encourage you to buy the full albums from online stores such as ethaicd.com. On every page you will see a link to buy the song by clicking on the album cover.

Please support Thai musicians by not buying pirated material.

ติดตามอัพเดทล่าสุดที่ทวิตเตอร์

Singer Of The Month

Search

Latest Songs

Extra Menu