เกินคำว่าเสียใจ (gern kam waa sia jai)

Print


Click to play

This song is called "gern kam waa sia jai" by Taladplu Coolplay for the new single.

ภาพ ยัง ติด ตา วัน คืน ที่ ฟ้า นั้น พา เธอ มา ใกล้
paap yang dtit dtaa wan keun tee faa nan paa ter maa glai
เปลี่ยน เวลา เดือน ปี ให้ มีความหมาย
bplian way-laa deuan bpee hai mee kwaam maai
อยาก ใช้ ไป จน หมดลมหายใจ
yaak chai bpai jon mot lom haai-jai
จน วันที่ ฉัน พลาด ไป อภัย ได้ หรือไม่
jon wan tee chan plaat bpai a-pai dai reu mai
กับ สิ่ง ที่ ฉันนั้น ทำให้ เธอ หายไป
gap sing tee chan-nan tam hai ter haai bpai

* เธอ อยู่ ไหน อยู่ แห่งไหน
* ter yoo nai yoo haeng nai
อยาก ตะโกน ข้างใน จาก ใจ ออกไป ให้ เธอ รับรู้
yaak dta-gohn kaang nai jaak jai ok bpai hai ter rap roo

** มากเกิน คำว่า เหงา ปวดร้าว เกิน คำว่า เสียใจ
** maak gern kam waa ngao bpuat raao gern kam waa sia jai
ปล่อย ให้ น้ำตา รินไหล จาก ใจ ที่ มัน เดียวดาย สับสน
bploi hai naam dtaa rin lai jaak jai tee man dieow daai sap-son
โลก มี คน กี่ คน ไม่เคย สน มัน เวียนวน หา เธอ
lohk mee kon gee kon mai koie son man wian won haa ter
ทุกคืน นอนละเมอ หยด น้ำตา ล้น เอ่อ
tuk keun non la-mer yot naam dtaa lon er
อยาก เจอ ไม่รู้ เธอ อยู่ ที่ใด
yaak jer mai roo ter yoo tee dai

บางครั้ง ฉัน ยัง คิด ยัง ติด กับ ฝัน ที่ มัน คอย ลวงหลอก
baang krang chan yang kit yang dtit gap fan tee man koi luang lok
บอก ว่า เธอ กำลัง เดิน เคียงข้าง กาย
bok waa ter gam-lang dern kiang kaang gaai
มือซ้าย เรา ยัง เกาะเกี่ยว แขน กัน
meu saai rao yang gor gieow kaen gan
และ ฉัน ต้อง ยอมรับ ความจริง มัน ไม่ จริง เลย สักวัน
lae chan dtong yom rap kwaam jing man mai jing loie sak wan
ยัง ติด กับ ฝัน ให้ ฉัน ทำ อย่างไร
yang dtit gap fan hai chan tam yaang rai

( * ) , ( ** )

ฉัน ไม่รู้ ว่า เธอ จะเป็น อย่างไร ฉัน ไม่รู้ ว่า เธอ อยู่ ที่ไหน
chan mai roo waa ter ja bpen yaang rai chan mai roo waa ter yoo tee nai
แต่ สิ่ง ที่ ฉัน รู้ว่า ทุก ทุก วันที่ ฉัน มี
dtae sing tee chan roo waa tuk tuk wan tee chan mee
คือ ใจ ที่ มี ให้ เธอ ให้ เธอ อยู่ ตรงนี้
keu jai tee mee hai ter hai ter yoo dtrong nee
ถ้า ย้อน เวลา หมุน มา ได้ ดั่ง ใจ
taa yon way-laa mun maa dai dang jai
จะ ขอ สักครั้ง ได้ ไหม ให้ เรา กลับมา เริ่มใหม่ โว .. อู .. โว ..
ja kor sak krang dai mai hai rao glap maa rerm mai woh .. oo .. woh ..

( ** )

 

Disclaimer

The Thai songs are here as samples. You can only listen to the songs while connected to the internet. There are NO mp3 downloads. If you like any of the songs that you have listened to, then we encourage you to buy the full albums from online stores such as ethaicd.com. On every page you will see a link to buy the song by clicking on the album cover.

Please support Thai musicians by not buying pirated material.

ติดตามอัพเดทล่าสุดที่ทวิตเตอร์

Singer Of The Month

Search

Latest Songs

Extra Menu