ฟูมฟาย (foom faai)

Print


Click to play

This song is called "foom faai" by Ten To Twelve for the album Ten To Twelve.

ทิ้ง ฉัน ไป ใน ท้องทะเล แสน อ้างว้าง ใน ความว่างเปล่า
ting chan bpai nai tong ta-lay saen aang waang nai kwaam waang bplao
เมื่อ รัก ของเธอ แค่ ชั่วครั้งคราว ยิ้ม ให้ ฉัน กับ ความปวดร้าว
meua rak kong ter kae chua krang kraao yim hai chan gap kwaam bpuat raao

* ราตรี มืด มิด ฉัน ได้ ตาสว่าง ความรัก จาก เธอ ได้ เลือนลาง
* raa-dtree meut mit chan dai dtaa sa-waang kwaam rak jaak ter dai leuan laang

** เมื่อ เธอ ต้อง ไป ปล่อย ฉัน ให้ ทำใจ
** meua ter dtong bpai bploi chan hai tam jai
เธอ คง อยาก ให้ ฉัน ฟูมฟาย
ter kong yaak hai chan foom faai
อยาก ให้ ฉัน ต้อง ร้อง ให้ เธอ กลับ มาหา
yaak hai chan dtong rong hai ter glap maa haa
ฉัน เข้าใจ ว่า เธอ ต้อง ก้าว ไป
chan kao jai waa ter dtong gaao bpai
และ ฉัน ไม่ ฉุดรั้ง ตัว เธอ ปล่อย ให้ เธอ ได้ ไปพบ เจอ
lae chan mai chut rang dtua ter bploi hai ter dai bpai-pop jer

ทุก ถ้อยคำ จดจำ ฝังใจ ทุก เรื่องราว ยัง บรรเลง ไว้
tuk toi kam jot jam fang jai tuk reuang raao yang ban-layng wai

( * ) , ( ** )

ราตรี มืด มิด ฉัน ได้ ตาสว่าง ความรัก จาก เธอ ได้ เลือนลาง
raa-dtree meut mit chan dai dtaa sa-waang kwaam rak jaak ter dai leuan laang
ราตรี มืด มิด ฉัน ได้ ความกระจ่าง ความรัก จาก เธอ ได้ เลือนลาง
raa-dtree meut mit chan dai kwaam gra-jaang kwaam rak jaak ter dai leuan laang

*** เมื่อ เธอ ต้อง ไป ปล่อย ฉัน ให้ ทำใจ
*** meua ter dtong bpai bploi chan hai tam jai
เธอ คง อยาก ให้ ฉัน ฟูมฟาย
ter kong yaak hai chan foom faai
อยาก ให้ ฉัน ต้อง ร้อง ให้ เธอ กลับ มาหา
yaak hai chan dtong rong hai ter glap maa haa
ฉัน เข้าใจ ว่า เธอ ต้องการ ใคร
chan kao jai waa ter dtong gaan krai
และ ฉัน ไม่ ฉุดรั้ง ตัว เธอ ปล่อย ให้ เธอ ได้ ไปพบ เจอ
lae chan mai chut rang dtua ter bploi hai ter dai bpai-pop jer

( *** ) 

Disclaimer

The Thai songs are here as samples. You can only listen to the songs while connected to the internet. There are NO mp3 downloads. If you like any of the songs that you have listened to, then we encourage you to buy the full albums from online stores such as ethaicd.com. On every page you will see a link to buy the song by clicking on the album cover.

Please support Thai musicians by not buying pirated material.

ติดตามอัพเดทล่าสุดที่ทวิตเตอร์

Singer Of The Month

Search

Latest Songs

Extra Menu