โกโก้ (goh-goh)

Print


Click to play

This song is called "goh-goh" by The Rich Man Toy for the album The Richman Thai.

กิน อะไร ต้อง ถ่ายรูป ไว้ เอาไป ลง อยู่ ใน โปร ไฟล์
gin a-rai dtong taai roop wai ao bpai long yoo nai pro file
สเตตัส เปลี่ยน มัน เข้าไป แชร์ อะไร อยู่ ได้ ทั้งวัน
status  bplian man kao bpai sharea-rai yoo dai tang wan
ดู ดู๊ ดู ดู โก้ โก้ ไป อย่าง งั้น แหละ
doo doo doo doo  goh goh bpai yaang ngan lae

บางเวลา อยาก ไป เมือง ปาย อัมพวา ก็ อยาก ลองดู
baang way-laa yaak bpai meuang bpaai am-pa-waa gor yaak long doo
เฟส ติ วัล ก็ตาม เขา ไป อิน สเตแกรม ว่า มา เพลิน วาน
fayt dti gor dtaam kao bpai in sa-dtay-gae-rom waa maa plern waan
ดู ดู๊ ดู ดู โก้ โก้ ไป อย่าง งั้น แหละ
doo doo doo doo goh goh bpai yaang ngan lae

* เธอ  อยาก ไป จริง จริง นะ จริง จริง นะ จริง จริง นะ จริง จริง นะ
* ter yaak bpai jing jing na jing jing na jing jing na jing jing na
อยาก ทำ จริง จริง นะ จริง จริง นะ จริง จริง นะ จริง จริง นะ
yaak tam jing jing na jing jing na jing jing na jing jing na
อย่า ว่า อย่าง โง้น อย่างงี้ เลย แจม ด้วย คน เดะ
yaa waa yaang yaang ngee loie jam duay kon de

กางเกง ครีม ต้อง ใส่ พับ ขา แนว โคตร โคตร ใส่ เจล เสย ผม เนี้ย
gaang-gayng kreem dtong sai pap kaa naew koht koht sai jayn soie pom nia
จะ ทำเพลง ต้อง ฟัง Two Door ไป ปาร์ตี้ แย่ง กัน keep cool
ja tam playng dtong fang Two Door bpai bpaa-dtee yaeng gan keep cool
ดู ดู๊ ดู ดู โก้ โก้ ไป อย่าง งั้น แหละ
doo doo doo doo goh goh bpai yaang ngan lae

( * )

( * )

ทำ ด้วย คน เดะ ชวน มั้ง ได้ ป่ะ เสื้อ ซื้อ ไหน อ่ะ
tam duay kon de chuan mang dai bpa seua seu nai a
ฉัน ก็แค่ เปลือก ฉัน ไม่ใช่ แก่น หลอกตัวเอง อยู่ ไม่รู้ นี่ หว่า
chan gor kae bpleuak chan mai chai gaen lok dtua ayng yoo mai roo nee waa
แค่ อยาก โก้ โก้ ไป อย่าง งั้น แหละ
kae yaak goh goh bpai yaang ngan lae

 

Disclaimer

The Thai songs are here as samples. You can only listen to the songs while connected to the internet. There are NO mp3 downloads. If you like any of the songs that you have listened to, then we encourage you to buy the full albums from online stores such as ethaicd.com. On every page you will see a link to buy the song by clicking on the album cover.

Please support Thai musicians by not buying pirated material.

ติดตามอัพเดทล่าสุดที่ทวิตเตอร์

Singer Of The Month

Search

Latest Songs

Extra Menu