ของขวัญ (kong kwan)

Print


Click to play

This song is called "kong kwan" by Chill for the new single.

ก็ รู้ดี ว่า วันนี้ เป็น วันเกิด เธอ และ ฉัน ไม่ ควร มา เจอ เพราะ มี เขา อยู่
gor roo dee waa wan nee bpen wan gert ter lae chan mai kuan maa jer pror mee kao yoo
แต่ หัวใจ มัน ไม่ ฟัง ทำไม ไม่รู้ มัน เรียกร้อง ให้ มา
dtae hua jai man mai fang tam-mai mai roo man riak rong hai maa
อย่างน้อย แค่ ได้ บอก เธอ ว่า ยัง ห่วงใย รูู้ ว่า ฉัน บอก ไป ก็ ไม่มีค่า
yaang noi kae dai bok ter waa yang huang yai waa chan bok bpai gor mai mee kaa
แม้ว่า ฉัน ต้องการ ให้ เธอ กลับมา แต่ มัน คง เป็นไปไม่ได้
mae waa chan dtong gaan hai ter glap maa dtae man kong bpen bpai mai dai

* ใน มือ ฉัน ถือ มา เพียงแค่ กล่อง ของขวัญ ใบ หนึ่ง
* nai meu chan teu maa piang kae glong kong kwan bai neung
ถึงแม้ ข้างใน ว่างเปล่า แต่ ฉัน ใส่ บางสิ่ง ไว้
teung mae kaang nai waang bplao dtae chan sai baang sing wai

** ใส่ความ รัก ที่ มี ให้ เธอ ทั้งหมด หัวใจ
** sai kwaam rak tee mee hai ter tang mot hua jai
ใส่ ชีวิต ของ ฉัน เอาไว้ ที่เคย ยกให้ เธอ คนเดียว
sai chee-wit kong chan ao wai tee koie yok hai ter kon dieow
ใส่ คำพูด ดี ดี มากมาย ยัง คิดถึง และ ยัง ห่วงใย
sai kam poot dee dee maak maai yang kit teung lae yang huang yai
ใส่ ความทรงจำ ของ ฉัน เอาไว้ ที่ ฉัน ไม่เคย ลืม
sai kwaam song jam kong chan ao wai tee chan mai koie leum
ใส่ ทุกอย่าง ที่ เรียกว่า เรา ใส่ ความเหงา ของ ฉัน ลง ไป
sai tuk yaang tee riak waa rao sai kwaam ngao kong chan long bpai
ปิด กล่อง ด้วย ความเสียใจ เอามา ให้ เธอ
bpit glong duay kwaam sia jai ao maa hai ter

แม้ว่า ใน วันนี้ เป็น วันสุดท้าย จากนี้ คง ต้อง ทำใจ และ เดิน ไป
mae waa nai wan nee bpen wan sut taai jaak nee kong dtong tam jai lae dern bpai
แต่ อย่างน้อย ก็ ยัง ดีใจ ที่ได้มา เจอ กับ เธอ ใน วันนี้
dtae yaang noi gor yang dee jai tee dai maa jer gap ter nai wan nee

( * ) , ( ** )

( ** )


ใส่ ทุกอย่าง ที่ เรียกว่า เรา ใส่ ความเหงา ของ ฉัน ลง ไป
sai tuk yaang tee riak waa rao sai kwaam ngao kong chan long bpai
ปิด กล่อง ด้วย ความเสียใจ ของขวัญ ชิ้น สุดท้าย สำหรับ เธอ
bpit glong duay kwaam sia jai kong kwan chin sut taai sam-rap ter
 

Disclaimer

The Thai songs are here as samples. You can only listen to the songs while connected to the internet. There are NO mp3 downloads. If you like any of the songs that you have listened to, then we encourage you to buy the full albums from online stores such as ethaicd.com. On every page you will see a link to buy the song by clicking on the album cover.

Please support Thai musicians by not buying pirated material.

ติดตามอัพเดทล่าสุดที่ทวิตเตอร์

Singer Of The Month

Search

Latest Songs

Extra Menu