แพ้คนขี้เหงา (pae kon kee ngao)

Print


Click to play

This song is called "pae kon kee ngao" by Olives for the new single.

ได้ข่าว ว่า เธอ ไม่ค่อย จะ ไป ไหน ได้ข่าว ว่า เธอ ไม่ค่อย สบายใจ
dai kaao waa ter mai koi ja bpai nai dai kaao waa ter mai koi sa-baai jai
ไม่รู้ เธอ มี เพื่อนคุย บ้าง ไหม
mai roo ter mee peuan kui baang mai
รู้สึก ว่า เธอ เป็น คน ที่ ขี้เหงา รู้สึก ว่า เธอ ไม่ค่อย จะ คบ ใคร
roo seuk waa ter bpen kon tee kee ngao roo seuk waa ter mai koi ja kop krai
ไม่เห็น เธอ เปิด ใจ ไว้
mai hen ter bpert jai wai

* ก็ เธอ เวิ่น เว้อ ตลอด ก็ เธอ คิดมาก ตลอด
* gor ter dta-lot gor ter kit maak dta-lot
เห็น แล้ว อด ไม่ไหว มัน ห่วงใย
hen laew ot mai wai man huang yai
ได้แต่ สงสาร ห่าง ห่าง ก็ ไม่มีทาง ได้ เข้าไป
dai dtae song-saan haang haang gor mai mee taang dai kao bpai
ใกล้ เธอ อยาก ใกล้ เธอ กว่า นี้
glai ter yaak glai ter gwaa nee

** แอบ รัก คน ขี้เหงา คน ขี้เหงา คน นี้ รัก เธอ ในใจ ทำ ยังไง ทีนี้
** aep rak kon kee ngao kon kee ngao kon nee rak ter nai jai tam yang ngai tee nee
ยิ่ง เธอ เศร้า แค่ไหน ฉัน ก็ ยิ่ง รู้สึก แพ้ คน ขี้เหงา
ying ter sao kae nai chan gor ying roo seuk pae kon kee ngao

*** ฉัน มัน ทำไม มัน ทำไม อ่อนไหว เห็น เธอ ทีไร โลก ก็ เป็น สีเทา
*** chan man tam-mai man tam-mai on wai hen ter tee-rai lohk gor bpen see tao
หวัง ก็ ได้แต่ หวัง · ฉัน จะ ได้ เข้าไป ใช้ ความอ่อน ไหว ( ดูแล เธอ )
wang gor dai dtae wang chan ja dai kao bpai chai kwaam on wai ( doo lae ter )

ก็ อยาก เป็น คน ที่ เธอ จะ ยอมรับ ก็ อยาก เป็น คน ที่ เธอ จะ ไว้ใจ
gor yaak bpen kon tee ter ja yom rap gor yaak bpen kon tee ter ja wai jai
ให้ ฉัน เป็น คนช่วย คุย คลาย เหงา
hai chan bpen kon chuay kui klaai ngao

ไม่ อยาก ให้ เธอ มัว เอาแต่ นอน หนาว ไม่ อยาก ให้ เธอ มัว เอาแต่ น้อยใจ
mai yaak hai ter mua ao dtae non naao mai yaak hai ter mua ao dtae noi jai
ก็ ฉัน นอยตาม เธอ แล้ว
gor chan noi-dtaam ter laew

( * ) , ( ** ) , ( *** )

โลก ของ ฉัน มัน ว่างเปล่า โลก ของ ฉัน มัน เงียบเหงา
lohk kong chan man waang bplao lohk kong chan man ngiap ngao
ความเหงา ทรมาน นัก
kwaam ngao tor-ra-maan nak
คน ที่ เจอกัน ทุกวัน คน ที่ชอบ เข้ามา ทัก มี ไหม ใคร จะ มา รัก
kon tee jer gan tuk wan kon tee-chop kao maa tak mee mai krai ja maa rak
โลก ของ ฉัน มัน น่าเบื่อ ทำให้ ซึม อยู่ เสมอ มัน เพ้อ คอย แต่ คน ไหน
lohk kong chan man naa beua tam hai seum yoo sa-mer man per koi dtae kon nai
คนดี ดี ซักคน หนึ่ง คน ที่ ทำให้ ใจ ซึ้ง มี ไหม มัน จะ มี ไหม ฮู ..
kon dee dee sak kon neung kon tee tam hai jai seung mee mai man ja mee mai hoo ..

( ** ) , ( *** ) , ( ** ) , ( *** )

ขอ ฉัน แค่ เจอ ใคร ขอ ฉัน แค่ มี ใครสักคน จะ ได้ ไหม
kor chan kae jer krai kor chan kae mee krai sak kon ja dai mai
 

Disclaimer

The Thai songs are here as samples. You can only listen to the songs while connected to the internet. There are NO mp3 downloads. If you like any of the songs that you have listened to, then we encourage you to buy the full albums from online stores such as ethaicd.com. On every page you will see a link to buy the song by clicking on the album cover.

Please support Thai musicians by not buying pirated material.

ติดตามอัพเดทล่าสุดที่ทวิตเตอร์

Singer Of The Month

Search

Latest Songs

Extra Menu