ตัดใจไม่ลงและคงไม่ยอม (Refuse)

Print


Click to play

This song is called "Refuse" by Waii for the new single.

รู้ ฉัน มา ทีหลัง แล้ว มัน ผิด ยังไง
roo chan maa tee lang laew man pit yang ngai
ก็ เขา ไป อยู่ ไหน ตอนที่ เธอ มี น้ำตา
gor kao bpai yoo nai dton tee ter mee naam dtaa
ตอนที่ เธอ ไม่เหลือใคร วันที่ เขา ไม่เห็นค่า ใคร ที่ ดูแล เธอ
dton tee ter mai leua-krai wan tee kao mai hen kaa krai tee doo lae ter

* ฉัน ไม่รู้ วันนี้ เขา กลับมา ทำไม
* chan mai roo wan nee kao glap maa tam-mai
เพราะ เสียดาย ใช่มั้ย หรือ แค่ เอาชนะ เธอ
pror sia daai chai mai reu kae ao cha-na ter
กว่าจะ ช่วย รักษา ใจ ให้ ความเจ็บ เธอ จางหาย ไม่ใช่ ง่าย ง่าย
gwaa-ja chuay rak-saa jai hai kwaam jep ter jaang haai mai chai ngaai ngaai
ช่วย มอง สายตา  และ บอก กับ ฉัน ที
chuay mong saai dtaa  lae bok gap chan tee
ช่วย มอง หัวใจ ความรัก ที่ เรา มี
chuay mong hua jai  kwaam rak tee rao mee
ช่วย มอง ฉัน ที  เรา เข้ากัน ดี ใช่มั้ย
chuay mong chan tee  rao kao gan dee chai mai

** ตัดใจ ไม่ ลง และ คง ไม่ ทำ ไม่ แคร์ ว่า ใคร จะ ยอมรับ มั้ย
** dtat jai mai long lae kong mai tam mai kae waa krai ja yom rap mai
ถ้า เธอ ไม่ ไป ฉัน ก็ ไมไป หัวใจ วางอยู่ ที่ เธอ
taa ter mai bpai chan gor mai-bpai hua jai waang yoo tee ter
ตัดใจ ไม่ ลง และ คง ไม่ยอม ทำไม ต้อง ให้ ฉัน ยอม ด้วย ละ
dtat jai mai long lae kong mai yom tam-mai dtong hai chan yom duay la
ที่ เขา จะ บอก ฉัน ก็ จะ บอก รัก เธอ สิทธิ จะ หวง เธอ ก็ ไม่ แพ้ กัน
tee kao ja bok chan gor ja bok rak ter sit ja huang ter gor mai pae gan

ถาม หัวใจ กี่ ครั้ง มัน ก็ ยัง เป็น เธอ
taam hua jai gee krang man gor yang bpen ter
พร้อม รับได้ เสมอ ถ้าหาก เธอ จะ เลือก ใคร
prom rap dai sa-mer taa haak ter ja leuak krai
ถ้าหาก ใคร คน นั้น ดี และ ไม่ ทำ เธอ เสียใจ ก็ จะ ปล่อย ให้ เธอ
taa haak krai kon nan dee lae mai tam ter sia jai gor ja bploi hai ter

( * ) , ( ** )

ช่วย มอง สายตา ช่วย มอง หัวใจ ช่วย มอง ฉัน ที
chuay mong saai dtaa chuay mong hua jai chuay mong chan tee

( ** )

ก็ มีสิทธิ จะ หวง เธอ ก็ ไม่ แพ้ กัน
gor mee sit ja huang ter gor mai pae gan 

Disclaimer

The Thai songs are here as samples. You can only listen to the songs while connected to the internet. There are NO mp3 downloads. If you like any of the songs that you have listened to, then we encourage you to buy the full albums from online stores such as ethaicd.com. On every page you will see a link to buy the song by clicking on the album cover.

Please support Thai musicians by not buying pirated material.

ติดตามอัพเดทล่าสุดที่ทวิตเตอร์

Singer Of The Month

Search

Latest Songs

Extra Menu